PL EN


Journal
2020 | 1 | 336-349
Article title

Wizja katolicyzmu polskiego według Józefa Marii Bocheńskiego

Authors
Content
Title variants
EN
Józef Maria Bocheński – his Vision of Polish Catholicism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Autor podjął próbę rekonstrukcji i krytycznej prezentacji Bocheńskiego wizji najpierw katolicyzmu jako takiego, a następnie katolicyzmu polskiego. Ważną rolę w ukształtowaniu owej wizji odegrały filozoficzne poglądy Bocheńskiego z okresu, kiedy zaczął sympatyzować początkowo z tomizmem, a następnie z filozofią analityczną. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej omówiono naturę samego katolicyzmu bardziej od strony formalnej niż treściowej. Zwrócono też uwagę na kwestię doświadczenia religijnego, jako punktu wyjścia wiary. W części drugiej, idąc za myślą Bocheńskiego, dokonano natomiast charakterystyki katolicyzmu polskiego. Zwrócono przy tym uwagę na jego następujące przymioty: statyczność, sentymentalizm, antyintelektualizm, tolerancję, wspólnotowość, militaryzm i patriotyzm.
EN
The author has attempted to reconstruct and critically present first the vision of Catholicism itself and then of Polish Catholicism, which Bocheński had. His vision was mainly formed by philosophical views he held in the period when he initially sympathized with Thomism and then with analytical philosophy. The article consists of two parts. The first discusses the nature of Catholicism itself from the formal rather than the content side. Attention was also paid to the issue of religious experience as a starting point for faith. In the second part, following Bocheński’s thought, a characteristic of Polish Catholicism was made. Attention was drawn to his following attributes: stability, sentimentality, anti-intellectualism, tolerance, commonality, militarism and patriotism.
Journal
Year
Issue
1
Pages
336-349
Physical description
Dates
published
2020-06-30
Contributors
References
  • J. Bocheński, Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów, Kraków 1992
  • J.M. Bocheński, Filozofia analityczna, [w:] J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993
  • J.M. Bocheński, Logika religii, [w:] J.M. Bocheński, Dzieła zebrane. Religia, t. 6, Kraków 1995
  • J.M. Bocheński, Problem katolicyzmu w Polsce, [w:] J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993
  • J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993
  • J.M. Bocheński, Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim, Komorów 1999
  • J.M. Bocheński, W sprawie bożycy, [w:] J.M. Bocheński, Sens życia i inne eseje, Kraków 1993
  • J.M. Bocheński, Współczesność – zmiana sytuacji duchowej, [w:] J.M. Bocheński, Polski testament. Ojczyzna, Europa, Cywilizacja, Komorów 1999
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1233-9717
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61bf07a3-d313-4fb9-b49e-f6a7ce453407
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.