PL EN


2014 | 13 | 94-116
Article title

Polska Rzeczpospolita Ludowa w zainteresowaniu służb specjalnych wybranych państw

Content
Title variants
EN
People’s Republic of Poland in the interest of special services of selected countries
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The existence of NATO and the Warsaw Pact was the start of intensified competition for spheres of influence. Beneficiaries who were leading those political-military organizations, the United States and the Soviet Union, in the process of implementing their strategic objectives used a wide range of forces and assets owned. Their secret services, whose activities were of total character, took an active part in this rivalry. It is difficult to say what those services were not interested in. They were active participants in the information war, which supported primarily foreign policy and military operations. Their satellite states, which were of interest to intelligence services because of their military potential, were also involved in the ongoing political and ideological confrontation. One such example was Poland, which was recognized not only by the intelligence of the NATO countries (U.S., Canada, Denmark, France, Great Britain, West Germany), but also by intelligence of its allies (the Soviet Union and East Germany).
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
References
 • Bielak F., Służby wywiadowcze Republiki Federalnej Niemiec, Warszawa 1985
 • Borchiej W., Kochanowski J., PRL w oczach STASI, cz. I Dokumenty z lat 1971, 1980–1982, Warszawa 1995
 • Czechowicz K., Służba wywiadowcza, Londyn 1955, t. IV–VI
 • Dictionary of Military and Associated Terms, Washington 1987
 • Dworecki S., Od konfliktu do wojny, Warszawa 1996
 • Encyklopedia powszechna PWN, t. 4, Warszawa 1987
 • Kaczmarek J., Modele bezpieczeństwa europejskiego, „Zeszyt Problemowy Towarzystwa Wiedzy Obronnej” 1998, nr 2
 • Koziej S., Teoria sztuki wojennej, Warszawa 1993
 • Kupiecki R., Szczepanik K., Polityka zagraniczna Polski 1918–1994, Warszawa 1995
 • Leksykon wiedzy wojskowej, Warszawa 1979
 • Mała encyklopedia wojskowa, Warszawa 1970
 • Polityka obronna Polski i jej Siły Zbrojne w latach 1981–1989, red. A. Żebrowski, W. Wróblewski, Szczecin 2006
 • Skobelski R., Polityka PRL wobec państw socjalistycznych w latach 1956–1970. Współpraca – napięcia – konflikty, Poznań 2010
 • Słownik z zakresu bezpieczeństwa narodowego, Warszawa 2002
 • Tebinka J., Grzyby nad Polską, http://cms.polityka.pl/polityka/print2.jsp?place=Text03&news_cat_id=&news_id=268867&layout=15&page=text
 • Wojsko Polskie w Układzie Warszawskim 1955–1990 – Serwis-militarny.net
Notes
PL
Historia i myśl polityczna
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61c5609a-b199-464c-be51-50c2101158eb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.