PL EN


2009 | 24 | 139-147
Article title

Charakter chrześcijański w pismach Józefa Bilczewskiego jako świadectwo wizji wychowawczej Kościoła na przełomie XIX i XX wieku

Content
Title variants
EN
CHRISTIAN CHARACTER IN THE WORKS OF JÓZEF BILCZEWSKI AS EVIDENCE OF THE EDUCATIONAL VISION OF THE CHURCH ON THE TURN OF THE XIX CENTURY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
WSTĘP. 1. OKREŚLENIE CHARAKTERU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. 2. ELEMENTY CHARAKTERU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. 3. PIERWOWZÓR CHARAKTERU CHRZEŚCIJAŃSKIEGO. ZAKOŃCZENIE
In the history of pedagogical thought the issue of shaping character has often been taken up. This article, which analyses the writings of the outstanding Polish theologian and teacher, archbishop Józef Bilczewski, and pays special attention to their Christian character, is part of the above mentioned trend. The authors of the article provide answers to three fundamental questions: how did Józef Bilczewski define character, what elements did he recognise in it and in whom did he see the first model for the Christian character? The issues reflected upon in this article refer not only to the history of Christian pedagogical thought in Poland, but they are also relevant to contemporary pedagogical practice and upbringing. Developing a clear stand on the issue of forming character is also important for modern religious education, which by its nature is connected with upbringing in faith, and at the same time is oriented to the complete personal and social development of a man.
Keywords
Year
Issue
24
Pages
139-147
Physical description
Contributors
 • Wydział Teologiczny Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Warszawa
 • Łomża
References
 • BILCZEWSKI, J. 1924. Listy pasterskie, odezwy, kazania i mowy okolicznościowe. T. 3. Lwów.
 • CHOJNACKI, P. 1933. Wychowanie i charakter, tresura i nawyki. Przegląd Katolicki 71, 615-616.
 • DZIEKOŃSKI, S. 2004. Rozwój wychowawczej myśli Kościoła na przestrzeni ostatnich wieków. Warszawa.
 • LE SENNE, R. 1946. Traite de caractérologie. Paris.
 • ŁOBOCKI, M. 2006. Teoria wychowania w zarysie. Kraków.
 • Nowa encyklopedia powszechna. T. 1: A-C. 1995. Warszawa.
 • OLEJNIK, S. 1998. Teologia moralna fundamentalna. Włocławek.
 • PASTUSZKA, J. 1962. Charakter człowieka. Lublin.
 • PIOTROWSKI, K. 1939. Refleksje nad problemem wychowania z okazji dziesięciolecia encykliki papieża Piusa XI-go. Miesięcznik Katechetyczny i Wychowawczy 1-2(28), 13-17.
 • PIUS XI. 1947. Encyklika o chrześcijańskim wychowaniu młodzieży (Divini illius Magistri), z dnia 31 grudnia 1929. Tłum. z łac. M. Klepacz. Kielce.
 • PIWOWARCZYK, W. 1938. Charakter i jego istota. Kielce.
 • RZESZEWSKI, M. 1968. Wzorce i ideały w wychowaniu. Ateneum Kapłańskie 60(359), 430-439.
 • SOŚNICKI, K. 1949. Pedagogika ogólna. Toruń.
 • TARNOWSKI, J. 1979. Encyklika Piusa XI „Divini illius magistri” wobec ówczesnej pedagogiki chrześcijańskiej. W: Człowiek we wspólnocie Kościoła, red. L. Balter, 370-388. Warszawa.
 • WORONIECKI, J. 1948. Katolicka etyka wychowawcza. Kraków.
 • WORONIECKI, J. 1961. Wychowanie człowieka. Pisma wybrane. Kraków.
 • WORONIECKI, J. 1986. Katolicka etyka wychowawcza. T. 1: Etyka ogólna. Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61ca4fd2-ae59-4ad9-9d1e-654f6feb8df9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.