PL EN


2018 | 531 | 95-102
Article title

Analiza ryzyka covered call

Authors
Content
Title variants
EN
Analysis of risk of covered call
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W wyniku wzrostu zmienności warunków rynkowych wzrasta zapotrzebowanie na nowe metody zarządzania ryzykiem, których umiejętne zastosowanie przyczyni się do poprawy wyników finansowych. Strategia covered call polega na wystawieniu opcji kupna na posiadane instrumenty podstawowe. Na giełdzie covered call jest jedną z najczęściej stosowanych strategii. W artykule przedstawiono analizę ryzyka strategii covered call. Celem opracowania jest zbadanie wpływu ceny instrumentu bazowego, czasu wygaśnięcia oraz wahań zmienności ceny instrumentu bazowego na kształtowanie się ryzyka strategii covered call. Ilustracja empiryczna jest przeprowadzona na podstawie symulacji wyceny walutowych opcji kupna na EUR/PLN.
EN
The changing in the volatility of market conditions increases the demand for new methods of risk management. Covered call is an option strategy where the investor holds a long position in the underlying instrument and sells call option on the same underlying instrument. The article presents the analysis of the risk of the covered strategy. The objective of the work is to present the analysis of the impact of selected factors (the price of the underlying instrument, the time to maturity, the volatility of the price of the underlying instrument) on the value of delta, gamma, vega and theta coefficient. These coefficients are the measures of options risk. The empirical illustration is carried out on the pricing simulations of the currency call option on EUR/PLN.
Contributors
References
 • Allayannis G., Ihrig J., Weston J.P., 2001, Exchange rate hedging: financial versus operational strategies, The American Economic Review, no. 91, s. 391-395.
 • Allayannis G., Ofek E., 2001, Exchange rate exposure, hedging and the use of foreign currency derivatives, Journal of International Money and Finance, no. 20, s. 273-296.
 • Andersen T.J., 2006, Global Derivatives. A Strategic Risk Management Perspective, Pearson Prentice Hall, Essex.
 • Black F., Scholes M., 1973, The pricing of options and corporate liabilities, Journal of Political Economy, no. 81, s. 637-654.
 • Carpenter J.N., 2000, Does option compensation increase managerial risk appetite?, Journal of Finance, no. 55, s. 2311-2331.
 • Chang B.Y., Christoffersen K.Ch., Jackobs K., Vainberg G., 2012, Option – Implied measures of Equity Risk, Review of Finance, no. 16, s. 385-428.
 • Dziawgo E., 2003, Modele kontraktów opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Dziawgo E., 2010, Wprowadzenie do strategii opcyjnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń.
 • Hull J.C., 2005, Options, Futures and Other Derivatives, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
 • Kamil H., Sutton B.W., Walker Ch., 2009, A hedge not a bet, Finance and Development, no. 46, s. 46-47.
 • Mayers D., Smith C.W., 1982, On the corporate demand for insurance, Journal of Business, no. 55, s. 281-296.
 • Merton R.C., 1979, Theory of national option pricing, Bell Journal of Economics and Management Science, no. 4, s. 141-183.
 • Musiela M., Rutkowski M., 2011, Martingale Methods in Financing Modeling, Springer, Berlin.
 • Smith C.W., Stulz R., 1985, The determinants of firm’s hedging policies, Journal of Financial and Quantitative Analysis, no. 48, s. 391-405.
 • Sobczyk M., 2011, Statystyka opisowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Tsanakas A., Desli E., 2005, Measurement and pricing of risk in insurance markets, Risk Analysis, no. 25, s. 1653-1668.
 • Xing Y., Zhang X., Zhao R., 2010, What does individual option volatility smirk tell us about future equity returns?, Journal of Financial and Quantitative Analysis, no. 45, s. 641-662.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61cfa620-094b-435a-944b-e22e6fe79648
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.