PL EN


2013 | 6 | 259-297
Article title

Źródła do dziejów NSZZ „Solidarność” w zasobie archiwalnym Oddziału IPN w Łodzi

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Contributors
References
 • Służba Bezpieczeństwa wobec przemian politycznych w latach 1988-1990. Region łódzki. 2009. oprac. Sebastian Pilarski. Warszawa-Łódź.
 • Domagalski Włodzimierz. 2010. NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze W NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. V: Polska środkowo-wschodnia. Warszawa.
 • Schlender Grażyna. 2010. NSZZ „Solidarność” Region Wielkopolska Południowa. W NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. IV: Polska zachodnia. Warszawa.
 • Olejnik Leszek. 2006. Podziemne struktury NSZZ „Solidarność” w regionie Ziemia Łódzka w latach 1981-1989. W „Solidarność” podziemna 1981-1989. Warszawa.
 • Próchniak Leszek. 2003. Ziemia łódzka i sieradzka. W Stan wojenny w Polsce 1981-1983. Warszawa.
 • Próchniak Leszek. 2010. NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Łódzka. W NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. IV: Polska zachodnia. Warszawa.
 • Schlender Grażyna. 2006. NSZZ „Solidarność” w województwie kaliskim 1980-1990. Kalisz.
 • Czyżewski Andrzej. 2010. NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Sieradzka. W NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. IV: Polska zachodnia. Warszawa.
 • Czyżewski Andrzej. 2009. „«Chcesz mieć lipę senatora - oddaj głos na profesora». Wybory 4 czerwca 1989 roku z perspektywy Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Sieradzu”. Pamięć i Sprawiedliwość 2.
 • Pilarski Sebastian. 2011. Struktury i działalność władz regionalnych NSZZ „Solidarność” w województwie piotrkowskim w latach 1980-1981. W Czas nadziei 1980-1981. NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie na tle sytuacji w kraju i regionie. Łódź.
 • Przybysz Milena. NSZZ „Solidarność” Region Ziemia Piotrkowska. W NSZZ „Solidarność” 1980-1989, t. IV: Polska zachodnia. Warszawa.
 • Czuma Benedykt. 2010. Łódzka „Solidarność” 1980-1981. Zapis zdarzeń. Łódź.
 • Stan wojenny w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa. 2008. oprac. Michał Kopczyński. Robert Rabiega. Warszawa-Łódź.
 • NSZZ „Solidarność” w regionie łódzkim w dokumentach Służby Bezpieczeństwa 1980-1981. 2010. oprac. Sebastian Pilarski. Robert Rabiega. Warszawa-Łódź.
 • Procesy polityczne działaczy NSZZ „Solidarność” w Łodzi w okresie stanu wojennego. 2013. oprac. Sebastian Pilarski. współpraca Krzysztof Kolasa. Łódź 2013.
 • NSZZ „Solidarność” w Bełchatowie w dokumentach Służby Bezpieczeństwa w latach 1980-1989. 2010. oprac. Marek Jasiński. Dariusz Rogut. Krzysztof Tylski. Bełchatów.
 • Cenckiewicz Sławomir. 2008. Od „Klanu” do „Renesansu”. Operacje Służby Bezpieczeństwa wobec kierownictwa „Solidarności” w latach 1980-1982. W Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL. Kraków.
 • Majchrzak Grzegorz. 2003. „Początki «ochrony» NSZZ «Solidarność» przez Służbę Bezpieczeństwa (wrzesień 1980 - kwiecień 1981)”. Pamięć i Sprawiedliwość 2.
 • Piotrowski Paweł. 2003. „Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990”. Pamięć i Sprawiedliwość 1.
 • Peterman Radosław. 2006. Proces brakowania i niszczenia akt organów bezpieczeństwa państwa w latach 1954-1990 na przykładzie województwa łódzkiego. W Wokół teczek bezpieki - zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków.
 • Jachowicz Jerzy. 1990. „Palenie wzbronione”. Gazeta Wyborcza.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61d43402-381e-4e90-95dc-81b00e890896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.