PL EN


2016 | 64 | 11: Anglica | 41-52
Article title

Learning a foreign language through play

Authors
Title variants
PL
Rola zabawy w uczeniu się języka obcego
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Playing comes to children as naturally as breathing and is one of the most predominant forms of activity in a child’s life from infancy to adolescence. In fact, the right to engage in developmentally-appropriate play and leisure activities is now recognised internationally as one of the basic human rights of children (UNCRC, Article 31, 1989). Children’s playful disposition constitutes a powerful developmental drive whose educational potential cannot be ignored. In order to initiate and maintain meaningful interaction and create developmentally-appropriate learning opportunities, foreign language (FL) teachers of young learners’ need to acknowledge play as a central element of early foreign language pedagogy. This paper takes up the issue of learning through play and argues that play-based activities should constitute the core of good classroom practice in young learners’ FL instruction. It begins with a definition of play and a discussion of the centrality of play in early and later child development. It then considers the rationale for incorporating elements of play in the FL classroom and presents a range of its benefits and possible applications. Finally, a typology and examples of play-based tasks for very young and young learners are provided followed by some practical guidelines for implementing play in the classroom. The paper concludes with a list of resources for teachers who are willing to integrate play in their curricula.
PL
Zabawa jest jedną z głównych form aktywności dziecka od niemowlęctwa do okresu dojrzewania, a prawo do uczestnictwa w zabawie jest uznawane za jedno z podstawowych praw dziecka. Naturalna skłonność dziecka do zabawy stwarza okazje do poznawania świata, nawiązywania więzi społecznych i stanowi główny motor jego rozwoju psychicznego i fizycznego. Artykuł porusza tematykę roli zabawy w procesie uczenia się i nauczania języka obcego na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Celem artykułu jest wykazanie, że nauczanie poprzez zabawę stwarza rozwojowo uzasadniony kontekst do kształtowania kompetencji językowej dziecka w sposób spontaniczny, autonomiczny, zrozumiały i przyjemny. Zabawa zapewnia warunki, w których nauczyciel może jednocześnie zaspokajać potrzeby ruchowe, poznawcze, emocjonalne i społeczne małego dziecka i umożliwić mu oswojenie się ze środowiskiem klasy językowej. Gry i zabawy aktywizują wszystkie dzieci bez względu na różnice indywidualne i motywują je do uczestnictwa w lekcjach języka obcego. Artykuł rozpoczyna się wprowadzeniem definicji zabawy oraz omówieniem roli jaką odgrywa ona w rozwoju dziecka. Przedstawione są formy i zasady zastosowania gier i zabaw podczas lekcji języka obcego i korzyści językowe, poznawcze i społeczne płynące z nauczania poprzez zabawę. Autorka omawia również klasyfikację gier dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. W końcowej części artykułu zaprezentowane są praktyczne wskazówki dla nauczycieli języka obcego.
Year
Volume
64
Issue
Pages
41-52
Physical description
Contributors
author
 • Department of Applied Linguistics, Institute of English Studies, John Paul II Catholic University of Lublin, ewasik@o2.pl
References
 • Björklund, David F. 2012. Children’s thinking: Cognitive development and individual differences. Belmont: Wadsworth Cengage Learning.
 • Brewster, Jean, Gail Ellis, and Denis Girard. 1992. The primary English teacher’s guide. Harlow: Pearson Education.
 • Brewster, Jean, Gail Ellis, and Denis Girard. 2002. The primary English teacher’s guide. New edition. Edinburgh: Pearson Education.
 • Bruner, Jerome. 1972. “The nature and uses of immaturity.” American Psychologist 27: 687–708.
 • Cameron, Lynne. 2003. “Challenges from the expansion in teaching children.” ELT Journal 57, 2: 105–112.
 • Copland, Fiona, Sue Garton, and Monika Davis. 2012. Crazy animals and other activities for teaching English to young learners. London: British Council.
 • Christie, James. 2001. “Play as a learning medium.” In Theory in context and out, edited by Stuart Reifel, 358–365. Westport: Ablex
 • Christie, James, and Kathleen Roskos. 2007. “Play in an era of early childhood standards.” In Several perspectives on children’s play: Scientific reflections for practitioners, edited by Tom Jambor and Jan Van Gills, 133–145. Antwerp: Garant Publishers.
 • Elkind, David. 1981. “Child development and early childhood education: Where do we stand today?” Young Children 36, 5: 2–9.
 • Enever, Janet (ed.). 2011. ELLiE. Early Language Learning in Europe. London: The British Council.
 • Erikson, Erik H. 1963. Childhood and society. 2nd edition. New York: Norton.
 • Fromberg, Doris Pronin. 1997. “What’s new in play research?” Child Care Information Exchange 11/97: 53–55.
 • Fromberg, Doris Pronin. 1998. “Play issues in early childhood education.” In The early childhood curriculum: A review of current research, 2nd edition, edited by Carol Seefeldt, 190–212. Columbus: Merrill.
 • Fromberg, Doris Pronin. 2002. Play and meaning in early childhood education. Boston: Allyn and Bacon.
 • Gestwicki, Carol. 1999. Developmentally appropriate practice: Curriculum and development in early education. Albany: Delmar Publishers.
 • Gardner, Howard. 1993. Frames of mind: The theory of multiple intelligences, 10th anniversary edition. New York: Basic Books.
 • Garton, Sue, Fiona Copland, and Anne Burns. 2011. Investigating global practices in teaching English to young learners. ELT Research Papers 11-01. London: The British Council.
 • Haight, Wendy L., and Peggy J. Miller. 1993. Pretending at home. Early development in a sociocultural context. Albany, NY: Suny Press.
 • Isenberg, Joan Packer. 2002. “Play: essential for all children.” Childhood Education 79, 1: 33–39.
 • Khan, Julia. 1991. “Using games in teaching English to young learners.” In Teaching English to children, edited by Christopher Brumfit, Jayne Moon, and Ray Tongue, 142–156. Edinburgh: Longman.
 • Lewis, Gordon, and Günther Bedson. 1999. Games for children. Oxford: Oxford University Press.
 • Maley, Alan. 1999. Foreword to Games for children, by Gordon Lewis and Günther Bedson, 5–6. Oxford: Oxford University Press.
 • Maley, Alan. 2003. Introduction to Very Young Learners. 8th edition, by Vanessa Reilly and Sheila M. Ward, 2. Oxford: Oxford University Press.
 • Ortega, Lourdes. 2009. Understanding second language acquisition. New York, Routledge.
 • Pound, Linda. 2006. Supporting mathematical development in the early years, 2nd edition. Maidenhead: Open University Press.
 • Pound, Linda. 2009. How children learn 3: Contemporary thinking and theorists. London: Practical Pre-school Books.
 • Piaget, Jean (1945/1962). Play, dreams, and imitation in childhood. New York: Norton.
 • Piaget, Jean. 1970. Science of education and the psychology of the child, translated by D. Coltman. New York: Orion Press.
 • Pinter, Annamaria (2006). Teaching young language learners. Oxford: Oxford University Press.
 • Reilly, Vanessa, and Sheila Ward. 1997/2003. Very young learners. 8th edition. Oxford: Oxford University Press.
 • Rixon, Shelagh. 1981. How to use games in language teaching. London: Macmillan.
 • Rixon, Shelagh. 1991. “The role of fun and games activities in teaching young learners.” In Teaching English to children, edited by Christopher Brumfit, Jayne Moon, and Ray Tongue, 33–48. Edinburgh: Longman.
 • Robson, Sue. 2006. Developing thinking and understanding in young children. Abingdon and New York: Routledge.
 • Roth, Genevieve. 1998. Teaching very young children: Pre-school and early primary. London: Richmond.
 • Rumley, Glynis. 1999. “Games and songs for teaching modern foreign languages to young children.” In The Teaching of modern foreign languages in the primary school, edited by Patricia Driscoll and David Frost, 114–125. London: Routledge.
 • Szpotowicz, Magdalena, and Małgorzata Szulc-Kurpaska. 2009. Teaching English to young learners. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Toth, Maria. 1995. Children’s games: A teacher’s resource book of games for young learners of English. Oxford: Macmillan Heinemann.
 • UN General Assembly. Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 1577, p. 3, Article 31 available at: http://www.refworld.org/ docid/3ae6b38f0.html (accessed 10 October 2015).
 • Vygotsky, Lev S. 1978. Mind in society. Cambridge: Harvard University Press.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61d5498b-cd44-4d2e-800d-b821db351857
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.