PL EN


2018 | 18 | 3 | 1-6
Article title

The Experience of the State of Flow in Brazilian Jiu-Jitsu

Content
Title variants
EN
Doświadczenie stanu uniesienia (przepływu) w brazylijskim jiu-jitsu
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
Background and Aim. Flow experience is known as highly rewarding and pleasurable experience. It happens due to deep focus on an activity one is just performing. The person becomes one with the activity losing consciousness about time and is detached from the ego. The research purpose is to examine and compare flow in three different parts of Brazilian Jiu Jitsu training. Methods. The research included 136 respondents. For collecting data we used DFS-2 questionnaire (short version). It consists of nine questions corresponding to Csikszentmihalyi´s concept of nine dimensions. Data collection was done via on-line link and distributed through email and social network. Results. The results showed that there were significant differences between the parts of training in each dimension. In two dimensions (Merging of action and awareness and Loss of self-consciousness) the significant difference was found in all three parts of the training. In two dimensions (Challenge skill balance and Clear goals) the difference was found only in one case of three parts of the training when they have been compared to each other. Conclusion. Flow experience is definitely an area of study worth to pay attention to as the understanding the principles of it can bring better approach towards better quality of a training in any area of physical activity and beyond. For further and more complete data would be necessary to use a qualitative approach too.
PL
Tło i cel. Doświadczenie związane ze stanem uniesienia (przepływem) znane jest, jako wysoce satysfakcjonujące i przyjemne doświadczenie. Dzieje się tak ze względu na głębokie skupienie się na właśnie wykonywanej czynności. Osoba staje się jednością z wykonywaną czynnością, tracąc świadomość czasu i odrywając się od ego. Celem badań było zbadanie i porównanie tego stanu podczas trzech różnych części treningu brazylijskiego jiu-jitsu. Metody. Badaniami objęto 136 respondentów. Do zbierania danych wykorzystano kwestionariusz DFS-2 (wersja skrócona), składający się z dziewięciu pytań odpowiadających koncepcji dziewięciu wymiarów stworzonych przez węgierskiego psychologa Mihalya Csikszentmihalyi. Zbieranie danych odbywało się za pomocą internetu i rozpowszechniane było za pośrednictwem poczty elektronicznej i sieci społecznościowej. Wyniki. Wyniki pokazały, że istnieją znaczne różnice między częściami szkolenia w każdym wymiarze. W dwóch wymiarach (Połączenie działania i świadomości oraz Utrata samoświadomości) stwierdzono istotną różnicę we wszystkich trzech częściach treningu. W dwóch wymiarach (Wyzwanie dotyczące równowagi umiejętności i Jasne cele) różnica została stwierdzona tylko w jednym przypadku z trzech części treningu, gdy zostały one porównane ze sobą. Wnioski. Doświadczenie uniesienia (przepływu) jest zdecydowanie obszarem nauki, na który warto zwrócić uwagę, ponieważ zrozumienie jego zasad może zapewnić lepsze podejście do jakości szkolenia w dowolnej dziedzinie aktywności fizycznej i poza nią. Aby uzyskać bardziej kompletne dane, konieczne byłoby również zastosowanie podejścia jakościowego.
Year
Volume
18
Issue
3
Pages
1-6
Physical description
Contributors
  • Masaryk University, Brno (Czechy)
author
  • Masaryk University, Brno (Czechy)
author
  • Masaryk University, Brno (Czech Republic)
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61d85206-37c1-4ef2-8870-767d6b3d01ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.