Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 1 | 7-14

Article title

Cele mieszkalnictwa a demografia

Content

Title variants

EN
Housing Objectives and Demography

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
W artykule podjęto próbę wyodrębnienia podstawowych motywacji oraz sposobów zaspokajania potrzeb mieszkaniowych w skali przeciętnego człowieka, samorządu terytorialnego i państwa. Wskazuje się na przewagę walorów rozwoju budownictwa mieszkaniowego na wynajem oraz nieuzasadnione rozbudzanie ambicji do posiadania własnego mieszkania. Obowiązkiem państwa jest tworzenie warunków rozwoju rynku pracy, który w wyniku dochodów pracujących stanowi podstawę finansową dostępu do mieszkania. Naturalne starzenie się społeczeństwa jest mniej groźne od wysokiego bezrobocia, zwłaszcza ludzi młodych, którzy teoretycznie mają zapewniać źródła finansowania emerytur.
EN
This paper makes an attempt at the identification of basic motivations and methods of meeting housing needs on the scale of an average person, municipality, and state. The author indicated the domination of the rented housing development values and unjustified instigation of the ambitions of flat owning. It is the state’s obligation to create the labour market development conditions, and the income of working people will create the financial basis allowing for flat availability. Natural ageing of the society is less threatening than high unemployment rates, especially among young people who should theoretically ensure the sources of pension financing.

Year

Issue

1

Pages

7-14

Physical description

Dates

published
2012-03

References

  • Informacje o mieszkalnictwie, wyniki monitoringu za 2010, Zespół autorski, IRM, Kraków, 2011 (maszynopis).
  • Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. Uchwała Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 r.
  • Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, 2010-2020, Warszawa, 2010.
  • Krysiak Z., Finansowanie nieruchomości jako perspektywiczny obszar inwestowania, Finansowanie nieruchomości nr 23, 2010.
  • Mały Rocznik Statystyczny, 2011, GUS, Biuletyny 2012.
  • Raport Polska 2030, Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Rząd Online, 2011.
  • Werner W. A. Procedury inwestowania, OWPW, Warszawa, 2010.
  • Werner W. A., Kowalewski A., Thiel M., Uwarunkowania rozwoju budownictwa w przestrzeni urbanistycznej, IRM, Kraków, 2010.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-61d923fe-f7d9-483e-8064-65774ca22870
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.