PL EN


2014 | 25(2)/2014 | 55-69
Article title

Social policy issues within the framework

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
Abstracts
Artykuł prezentuje i poddaje analizie ostatnie zmiany będące efektem współpracy pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską skupiające się na kwestiach społecznych. Region Ameryki Łacińskiej ma obecnie najwyższy na świecie współczynnik Giniego i dzięki specjalnym działaniom podejmowanym przez Unię Europejską a skierowanym do ubogich państw regionu, kwestia spójności społecznej stała się osią wzajemnych relacji. Artykuł skupia się na analizie aktów prawnych Unii Europejskiej oraz porozumień zawartych pomiędzy Unią Europejską a Ameryką Łacińską i Karaibami od 1999 r. Programy finansowane przez Unię Europejską są rozpatrywane w kontekście ważnych kwestii społecznych.
EN
The article sets out to unravel the overall picture, describe and analyze recent developments in the EU-Latin America development cooperation focusing on social issues. The region has the highest Gini coefficient worldwide and due to EU’s special attention to deprived regions in the course of European integration, the subject of social cohesion had become an axis in bi-regional relations. The article focuses on normative analysis of the EU documents and declarations of the EU – Latin America and Caribbean summits held since 1999. Subsequently, programmes financed by the EU are examined in the view of social issues importance.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61dfa1bc-1ef2-476c-8091-77aa955267ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.