PL EN


2015 | 2 | 303–329
Article title

Z filologii śledczej. Dialog filmowy jako źródło wiedzy o przestępstwie

Content
Title variants
EN
From investigative philology. Film script as a source of information on a crime
RU
Из следственной филологии. Фильмовые диалоги как источник знаний о преступлении
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
The author of the following article uses the script of Vladimir Parshikov’s 2011 film "Sergei Yesenin 1925–2010. A film conversation" as yet another source of information on Sergei Yesenin’s death. The statements of the film characters offer little known or obscure facts concerning the poet’s death. The author’s own commentary serves to provide explanation in problematic fragments in the story and to interpret the material with regard to the new method of studying texts, offered by investigative philology.
RU
В данной статье автор подходит к фильмовым диалогам из русского фильма Владимира Паршикова "Сергей Есенин 1925–2010. Фильм-беседа" (2011) как к очередному источнику знаний о смерти Сергея Есенина. Высказывания отдельных героев фильма содержат неизвестную широким кругам воспринимателей — или мало известную — информацию о гибели поэта. Авторские комментарии разъясняют более трудные места и интерпретируют фильмовый материал с точки зрения нового метода изучения текста, какие предлагает следственная филология.
PL
W niniejszym artykule autor traktuje listę dialogową, pochodzącą z rosyjskiego filmu Władimira Parszikowa "Siergiej Jesienin 1925–2010. Film-rozmowa" (2011) jako kolejne źródło wiedzy o śmierci Sergiusza Jesienina. Wypowiedzi poszczególnych bohaterów filmu dostarczają nieznanych na ogół — lub mało znanych — informacji o zgonie poety. Komentarze odautorskie służą wyjaśnianiu trudniejszych miejsc i interpretują materiał filmowy pod kątem nowej metody badania tekstu, jakie oferuje filologia śledcza.
Year
Issue
2
Pages
303–329
Physical description
Dates
online
2015-12-22
Contributors
 • Profesor emeritus, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Administracji, Studium Edukacji Językowej; b. prof., Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Wydział Humanistyczny, Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej, Polska, gojcew@poczta.onet.pl
References
 • Bobińska H., Ojcewicz G. Zabójstwo wielkiego mistrza Wernera von Orseln. Kwidzyn: Kwidzyńskie Centrum Kultury — Gdynia: Wydawnictwo Region, 2015.
 • Majakowski W. Wiersze i poematy. Wybór przekładów opracował A. Ważyk. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949.
 • Menahem Mendel Beilis. [Online] <http://pl.wikipedia.org/wiki/Menahem_Mendel_Beilis> (20.05.2013).
 • Ojcewicz G. Czy przekaz z tamtego/innego świata jest przekładem? [W:] Komunikacja międzykulturowa w świetle współczesnej translatologii. T. 2: Kultura i język. Seria „Między Światami — Między Słowami”. Red. B. Jeglińska, K. Kodeniec, A. Krawczyk-Łaskarzewska, J. Nawacka. Olsztyn: Instytut Słowiańszczyzny Wschodniej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, 2015, s. 35–47.
 • Ojcewicz G. Z filologii śledczej. O Aleksandrze Gilarewskim, obducencie zwłok Siergieja Jesienina — raz jeszcze. „Studia Rossica Gedanensia” 2014, nr 1, s. 391–408.
 • Ojcewicz G. Wokół śmierci Sergiusza Jesienina, czyli Tekst poetycki jako źródło wiedzy o przestępstwie. „Slavia Orientalis” 2008, nr 4, s. 463–483.
 • Ojcewicz G., Włodarczyk R., Zajdel D. Zabójstwo Sergiusza Jesienina. Studium kryminalistyczno-
 • -historycznoliterackie. Przeł. z ros. G. Ojcewicz. Szczytno: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji, 2009.
 • Pismo Święte Nowego testamentu w przekładzie z greckiego. Oprac. Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy benedyktynów tynieckich. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, 2002.
 • Браун Н. Есенин и ложь. Доколе вместе? [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Дело Бейлиса. [Online] <http://www.proza.ru/2012/12/27/678> (20.05.2013).
 • Интервью В. Паршикова с М.В. Алхимовой. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Косоротов Д.П. Основные правила составления судебно-медицинских актов о вскрытии мертвых тел. Санкт-Петербург: Типография Я.Трей, 1900.
 • Лучкина С. Двадцать лет спустя, или что осталось от версии о самоубийстве С. Есенина к 2009 году. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Лучкина С. Дело Сергея Александровича Есенина. Тайна на века, или Так получилось? [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Лучкина С. Пятый угол Пятого номера. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Москвина З. Иллюзия одного расследования, или Очерк о работе Комиссии Есенинского комитета при Союзе писателей СССР по выяснению обстоятельств смерти С.А. Есенина в 1989–1993 гг. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа 2011.
 • Москвина З. О Гиляревском. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Правовой нигилизм. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Прокопенко А. Утоли моя печали... [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Прокушев Ю. В поисках истины... [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Рассказ Екатерины Ивановны Есениной. [W:] Сергей Есенин. Не умру я, мой друг, никогда. Воспоминания, статьи, речи, интервью, документы об обстоятельствах гибели С.А. Есенина. Cостав. С. Есенина, А. Прокопенко, В. Паршиков, С. Лучкина, З. Москвина, С. Колосова, А. Есенина. Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011.
 • Смерть Сергея Есенина. Документы. Факты. Версии. Материалы Комиссии Всероссийского писательского есенинского комитета по выяснению обстоятельств смерти поэта. Составители Ю.Л. Прокушев, М.В. Стахова. Москва: Институт мировой литературы им. А.М. Горького РАН, 2003.
 • Фомин В.К. Сергей Есенин. Обстоятельства гибели. Аналитические исследования адвоката, заведующего Православной юридической консультацией. Под общей ред. Светланы Петровны Есениной, племянницы поэта. Изд. 2-е, испр. и доп. Воронеж: Воронежский госпедуниверситет, 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2392-3644 (online)
ISSN
2449-6715 (print)
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61e570ea-5a6c-4c56-866a-4282b556a919
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.