PL EN


2015 | 4(42) | 99-103
Article title

Wpływ powiązań sieciowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw w nowej perspektywie finansowej 2014–2020

Title variants
EN
Network Cooperation Influence on Development of Innovation in Business with New Perspective of the Structural Funds for 2014–2020
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W dobie intensywnego rozwoju gospodarki, postępu technologicznego, dynamiki innowacyjności, widoczny jest rozwój powiązań sieciowych. Płaszczyzną do zacieśnienia współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowymi oraz innymi podmiotami wchodzącymi w skład powiązań sieciowych są prace badawczo-rozwojowe i konieczność wdrażania wypracowanych innowacji na rynek. Współpraca biznesu ze sferą nauki jest także nieodłącznym czynnikiem pozwalającym w nowej perspektywie finansowej 2014–2020 na uzyskanie wsparcia dla koordynatorów klastrów na szeroki zakres działań wspierających proces rozwoju inicjatyw klastrowych.
EN
During the time of the economy intensive development, technological progress, innovation dynamics the development of networking is quite visible. The common ground to strengthen cooperation between enterprises, research units and other entities being a part of the network cooperation are research and development works and the need to marked developed innovations. The cooperation between business and the science sector is also an integral factor to obtain support for cluster coordinators and support for a wide range of development process activities for cluster initiatives with grant from the new financial perspective 2014–2020.
Contributors
  • Politechnika Śląska
author
  • GRANTUS Sp. z o.o., Zabrze
References
  • Meier zu Köcker G., Garnatz L. (2012): Klastry jako instrumenty inicjujące prace badawczo-rozwojowe między Niemcami a Koreą. Ciągłość, stabilność i efektywność. W jaki sposób sieci i klastry mogą osiągnąć zrównoważony rozwój. A. Kamińska (tłum.), Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Plawgo B. (2014): Benchamrking klastrów w Polsce — edycja 2014. Raport ogólny. Warszawa, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.
  • Porter M.E. (2001): Porter o konkurencji. A. Ehrlich (tłum.), Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61e572fc-be7a-4b68-b86b-236da34945b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.