PL EN


2016 | 11/2016 | 9-22
Article title

Professor Gościmierz Geras – memory and introduction to understanding issues in the area of correctional psychology

Content
Title variants
PL
Profesor Gościmierz Geras – wspomnienie i wstęp do zrozumienia zagadnień z obszaru psychologii penitencjarnej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to promote professor’s Goscimierz Geras contribution to the research on prison psychology and his impact on further development of our general knowledge on human nature. The author will argue that the precious insights, concepts and theories of prof. Geras should be still the source of inspiration for research based on updated knowledge but respecting the previous contributions. Finding out about man in extreme or unusual circumstances seems still a big challenge if one does not look holistically at human actions. We perceive prisoners too often from the narrow context of tasks and functions without the broader knowledge of mechanisms which are at the root of their actions. Gaining knowledge of what is pathological we find the path to the healthy norm or even heroism.
PL
Celem prezentowanego artykułu jest zapoznanie Czytelnika z dorobkiem naukowym z zakresu psychologii penitencjarnej Profesora Gościmierza Gerasa i jego znaczenia oraz wpływu na dalszy rozwój naszej wiedzy o naturze człowieka. Spostrzeżenia, koncepcje i teorie wypracowane m.in. przez Profesora nadal powinny być inspiracją do badań z uwzględnieniem współczesnej wiedzy, ale także poszanowaniem tej, która została wcześniej wypracowana. Wydaje się, że poznanie człowieka w sytuacjach ekstremalnych czy też trudnych jest wciąż obszarem poszukiwań, w którym brakuje całościowego spojrzenia na jego funkcjonowanie. Często patrzymy na osadzonych przez kontekst czynności lub zadań, które mamy wykonać, bez szerszego poznania mechanizmów leżących u ich podłoża. Poznając to, co określamy jako patologiczne odnajdujemy również drogę do normalności a nawet heroizmu.
Year
Issue
Pages
9-22
Physical description
Dates
published
2016-12-31
Contributors
 • University of Gdańsk
References
 • Bomba J., 2012, Dziedzictwo Kępińskiego, „Psychoterapia”, nr 4 (163).
 • Ciosek M., 1993, Izolacja więzienna. Wybrane aspekty izolacji więziennej w percepcji więźniów i personelu, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 • Ciosek M., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, PWN, Warszawa.
 • Ciosek M., Pastwa-Wojciechowska B., 2016, Psychologia penitencjarna, PWN, Warszawa.
 • Czapiński J., 2004, Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, PWN, Warszawa.
 • Fredrickson B.L., 1998, What Good are Positive Emotions?, „Review of General Psychology”, nr 2.
 • Geras G., 1993, Refleksje psychologiczne Sołżenicyna w „Archipelagu Gułag”, „Studia Philosophiae Christianae”, nr 29/2.
 • Geras G., Ślaski S., Woźniak W., 2001, Psychologia sądowa i penitencjarna, [w:] Wydział Filozofii Chrześcijańskiej na ATK, (red.) Bielecki J., Krokos J., Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa.
 • Goffman E., 1962, Asylums. Essays on the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates, Garden City.
 • Goffman E., 2006, Charakterystyka instytucji totalnych, [w:] Współczesne teorie socjologiczne, (red.) Jasińska-Kania A., Nijakowski L.M., Szacki J., Ziółkowski M., Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Goffman E., 2011, Instytucje totalne. O pacjentach szpitali psychiatrycznych i mieszkańcach innych instytucji totalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Gulla B., Tucholska K., 2007, Psychologia pozytywna: cele naukowo-badawcze i aplikacyjne oraz sposób ich realizacji, „Studia z Psychologii w KUL”, t. 14.
 • Jarosz M., 1982, Lekarz psychiatra i jego pacjent, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 • Kępiński A., 1972, KZ-syndrom. Próba syntezy, [w:] Rytm życia, (red.) Kępiński A., Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 • Kępiński A., (2014), Rymt życia, Wydawnictwo Literackie, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-3767
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-61ef12c7-07f7-4c3f-a978-0a7965591138
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.