PL EN


2019 | 25 | 89-104
Article title

Zasada proporcjonalności a ograniczenia reklamy w uchwałach krajobrazowych

Title variants
EN
THE PRINCIPLE OF PROPORTIONALITY AND THE RESTRICTIONS ON ADVERTISING UNDER COMMUNAL LANDSCAPE ACTS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono znaczenie konstytucyjnej zasady proporcjonalności w ocenie dopuszczalności ograniczeń reklamy zewnętrznej unormowanych w tzw. uchwale krajobrazowej. Opisano wartości-cele, których osiągnięciu służyć może uchwała, oraz wartości, którym uchwała ta może zagrażać (prawo własności, swoboda działalności gospodarczej). Dokonano analizy dopuszczalności poszczególnych rodzajów restrykcji odnoszących się do tablic i urządzeń reklamowych, w tym szyldów. Zwrócono uwagę na potrzebę uwzględnienia interesów przedsiębiorców.
EN
The article analyzes the importance of the constitutional principle of proportionality in the assessment of the legality of the restrictions on outdoor advertising introduced under the Communal Landscape Acts. Issues described include the values, the protection of which is the aim of Communal Landscape Acts, as well as the values at risk from the legislated norms (property rights, economic freedom). The admissibility of various restrictions on advertising billboards and devices (including on-premise advertising) has been analyzed. The need to respect the interests of enterprises has been noted.
Year
Issue
25
Pages
89-104
Physical description
Contributors
 • Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
References
 • Akdeniz B., Calantone R.J., Voorhees C.M., Effectiveness of Marketing Cues on Consumer Perceptions of Quality: The Moderating Roles of Brand Reputation and Third-Party Information, „Psychology and Marketing” 2013, t. 30, nr 1.
 • Ayanwale A.B., Alimi T., Ayanbimipe M.A., The Influence of Advertising on Consumer Brand Preference, „Journal of Social Science” 2005, t. 10, nr 1.
 • Chan M., Singhal A., The Emotional Side of Cognitive Distraction: Implications for Road Safety, „Accident Analysis and Prevention” 2013, t. 50.
 • Ciechomski W., Reklama zewnętrzna jako instrument promocji, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu” 2011, nr 21.
 • Czyński M., Ostrowski M., Reklama w przestrzeni publicznej miasta, „Przestrzeń i Forma” 2011, nr 16.
 • Domke K., Wandachowicz K., Zalesińska M., Mroczkowska S., Skrzypczak P., Digital Billboards and Road Safety, w: Light in Engineering, Architecture and the Environment, red. K. Domke, C.A. Brebbia, Southampton 2011.
 • Dudzik J., Skubisz R., w: Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Komentarz, red. J. Szwaja, Warszawa 2016.
 • Edquist J., Johnston I., Visual Clutter in Road Environments – What it Does, and What to Do about It, „Australian Road Safety Research, Policing and Education Conference” 2008.
 • Evans G.W., The Built Environment and Mental Health, „Journal of Urban Health: Bulletin of the New York Academy of Science” 2003, t. 80, nr 4.
 • Filipiak T.A., w: Kodeks cywilny. Tom II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. A. Kidyba, Warszawa 2012.
 • Floyd C.F., The Takings Clause in Billboard Control, „Washington University Journal of Law and Policy” 2000, t. 3, nr 1.
 • Goleń G., Fogel A., Staniewska A., w: Ustawa krajobrazowa. Komentarz do przepisów wprowadzonych w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu, red. A. Fogel, Warszawa 2016.
 • Gralińska-Toborek A., Kazimierska-Jerzyk W., Doświadczenie sztuki w przestrzeni miejskiej, Łódź 2014.
 • Harasimiuk D.E., Zakazy reklamy towarów w prawie europejskim i polskim, Warszawa 2011.
 • He Y., Gou Q., Li S., Huang Z., Price, Quality and Advertising Decisions Considering Reference Quality Effects: Search Versus Experience Goods, „Lecture Notes in Management Science” 2014, t. 6.
 • Homer P.M., Ad Size as an Indicator of Perceived Advertising Costs and Effort: The Effects on Memory and Perceptions, „Journal of Advertising” 1995, t. XXIV, nr 4.
 • Izdebski H., Zachariasz I., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2013.
 • Jarosz-Żukowska S., Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003.
 • Khorram A., Yusefi M., Keykha S., Light Pollution, a World Problem, „Health Scope” 2014, t. 3, nr 4, http://jhealthscope.com/en/articles/20117.html.
 • Kruger J., Wirtz D., Van Boven L., Altermatt T.W., The Effort Heuristic, „Journal of Experimental Social Psychology” 2004, t. 40.
 • Labrecque L. I., Milne G. R., Exciting Red and Competent Blue: The Importance of Color in Marketing, „Journal of the Academy of Marketing Science” 2012, t. 40, nr 5.
 • Malinowski A., Redagowanie tekstu prawnego. Wybrane wskazania logiczno-językowe, Warszawa 2006.
 • Nawrocki T., Miasta nasze a w nich... Refleksje o wpływie reklamy zewnętrznej na miejską ikonosferę, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Sociologica” 2011, nr 36.
 • Niewiadomski Z., Jaroszyński K., Szmytt A., w: Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. Komentarz, red. Z. Niewiadomski, Warszawa 2015.
 • Niżnik-Dobosz I., Estetyka techniczna i ład przestrzenny jako pojęcia prawa budowlanego oraz prawa planowania i zagospodarowania przestrzeni, w: Przestrzeń i nieruchomości jako przedmiot prawa administracyjnego. Publiczne prawo rzeczowe, red. I. Niżnik-Dobosz, Warszawa 2012.
 • Nowak M., Tokarzewska-Żarna Z., Ustawa krajobrazowa, rewitalizacyjna i metropolitalna. Komentarz do przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Warszawa 2016.
 • Pałecki K., Aksjologia prawa, w: Leksykon socjologii prawa, red. A. Kociołek-Pęksy, M. Stępień, Warszawa 2013.
 • Pater P., Funkcje światła sztucznego w przestrzeni architektonicznej, „Przestrzeń i Forma” 2016, nr 27.
 • Plucińska-Filipowicz A., Kosicki A., w: Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, red. M. Wierzbowski, A. Plucińska-Filipowicz, Warszawa 2016.
 • Roux A.T., Practitioners’ View of the Role of OOH Advertising Media in IMC Campaigns, „Management: Journal of Contemporary Management Issues” 2016, t. 21, nr 2.
 • Roux A.T., Van der Waldt D.L.R., Out-of-home Advertising Media: Theoretical and Industry Perspectives, „Communitas” 2014, t. 19.
 • Rudnicki S., Rudnicki G., Rudnicka J., w: Kodeks cywilny. Komentarz, t. II. Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 2016.
 • Rumbo J.D., Consumer Resistance in a World of Advertising Clutter: The Case of Adbusters, „Psychology & Marketing” 2002, t. 19, nr 2.
 • Sarnecki P., w: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 3, red. L. Garlicki, Warszawa 2003.
 • Skubisz R., Zakaz reklamy napojów alkoholowych, „Rejent” 1998, nr 10.
 • Sosnowski P., Buczyński K., Dziedzic-Bukowska J., Jaworski J., Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Komentarz, Warszawa 2014.
 • Tsuji R., What Factors Make Outdoor Advertising More Effective?, Kansai University 2017.
 • Yannis G., Dimitropoulos J., Muhlrad N., Assessment of Pedestrian Safety Measures in Europe, „ITE Journal” 2007, t. 77, nr 12.
 • Zaradkiewicz K., Instytucjonalizacja wolności majątkowej. Koncepcja prawa podstawowego własności i jej urzeczywistnienie w prawie prywatnym, Warszawa 2013.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-620f50c6-e80b-4e89-9378-cf2dec3324d5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.