PL EN


2015 | 1(4) | 69-81
Article title

ŻOŁNIERZE US ARMY NA EUROPEJSKICH FRONTACH I WOJNY ŚWIATOWEJ

Content
Title variants
EN
(Soldiers of the US Army in the European fronts of World War I
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pierwszych latach I wojny światowej Stany Zjednoczone prowadziły politykę izolacjonizmu. Przystąpienie Amerykanów do wojny w Europie w 1917 r. miało przechylić szalę zwycięstwa na stronę Ententy, niemniej pierwsze doświadczenia wojny okopowej szybko uzmysłowiły amerykańskim dowódcom jak bardzo podlegli im żołnierze nie są przygotowani do realiów konfliktu nowego typu. Dopiero zyskiwane stopniowo doświadczenie wojenne pozwoliło armii amerykańskiej osiągnąć odpowiedni poziom bojowy. O ile udział Amerykanów w walkach na froncie zachodnim nie był decydujący o powodzeniu kampanii to i tak stanowił poważny wkład w zwycięstwo nad Niemcami.
EN
In the early years of the Great War the United States of America had decided to maintain the policy of isolationism. Joining of the Americans onto war was believed to turn the tide on the side of the Entente, but the first experiences of the trench warfare quickly realized the US Army commanders how green and unprepared their subordinates were. The early days of fighting showed that the US Army was not prepared for the realities of the new type of conflict. Only gradually gained war experience allowed the US military to achieve an adequate combat level. Even though the Americans did not turn the tide their presence on the Western Front was a great contribution to the victory over Germany
Year
Volume
Pages
69-81
Physical description
Dates
published
2015-05-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński
References
 • Beckett I. F. W., Pierwsza wojna światowa 1914-1918, Warszawa 2009.
 • Candid Comment on the American Soldiers of 1917-1918 and Kinderem topice by the Germans (soldiers, priests, women, village notables, politicians and statesmen), prepared by the Intelligence Section (the enemy order of battle subsection), The General Staff General Headquarters American Expeditionary Forces, Chaumont 1919.
 • Dąbrowski J., Wielka wojna 1914-1918, Warszawa 1937.
 • Grotelueschen M. E., The AEF way of war: the American Army and Combat in the First World War, Texas A&M University 2003.
 • Henry M. R., Walsh S., The US Army of World War I, Oxford 2003.
 • Historya wojny światowej. Opracowana przez wybitnych korespondentów wojennych, reprezentantów zagranicznych i autorytety w dziedzinie wojskowej. Specyalnie uwzględniono historyę zmartwychwstania Polski, Chicago 1920.
 • Kumaniecki K. W., Strategja wielkiej wojny 1914-1918, KrakówWarszawa 1921
 • Łazuga W., Monarchia habsburska – między idealizacją a alienacją, Poznań 2010.
 • Solarz J., Doktryny militarne XX wieku, Kraków 2009.
 • http://apps.westpointaog.org/Memorials/Article/2944/
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62156bdc-b9a2-417d-bd92-963881bbddd1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.