PL EN


2020 | 120 | Tom 1 | 529 - 546
Article title

Wybrane źródła prawa zakładowego i rola władztwa zakładowego wobec użytkownika zakładu administracyjnego

Selected contents from this journal
Title variants
EN
Selected sources of administrative establishments’ law and the role of the establishment’s power in relation to the administrative establishment user
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule przedstawiono ewolucję koncepcji władztwa zakładowego i prawa zakładowego w sferze działania zakładu administracyjnego. Celem analizy jest wskazanie, przy pomocy jakich prawnych form działania administracji publicznej kształtowany jest status prawny użytkownika zakładu w sferze działania szkoły. Problematyka podejmowana w opracowaniu podzielona jest na trzy części: 1) reinterpretacja władztwa zakładowego w nauce prawa administracyjnego i w orzecznictwie sądowym, 2) prawne formy działania organów zakładu administracyjnego i władztwo zakładowe w sferze działania szkoły, 3) wygaśnięcie prawa do korzystania ze świadczeń zakładowych jako przejaw władztwa zakładowego.
EN
The article presents the evolution of the concept of the establishment’s power and sources of administrative establishmentsʼ law in the field of activity of the administrative establishment. The aim of the article is to explain what legal forms of public administration activity determine the legal situation of the administrative establishment user in the field of school activity. The subject matter of the article is divided into three parts: 1) reinterpretation of the concept of the establishment’s power in the doctrine of administrative law and in the judiciary; 2) legal forms of public administration activity and the establishment’s power in the field of a school’s activity; 3) expiration of the right to use administrative the establishment’s benefits as a manifestation of the establishment’s power.
Year
Volume
120
Issue
Pages
529 - 546
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Wrocławski
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-622bd58c-da79-4d61-a130-c5472c367d25
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.