PL EN


2015 | 2(14) | 13
Article title

Wojska inżynieryjne w zintegrowanym systemie bezpieczeństwa

Content
Title variants
EN
Military engineers in integrated security system
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents problems of military engineers’ participation in counter-acting non-military threats that may appear on the territory of our country. Firstly, contemporary non-military threats and legal bases of the Polish Armed Forces’ participation in preventing and repairing the damage caused by non-military threats were discussed. Further, tasks carried out by units assigned for crisis management were presented. Particular attention was drawn to the employment of military engineers’ units.
Keywords
References
 • 1. Dunaj B. (red.), Popularny słownik języka polskiego, WILGA, Warszawa, 2000.
 • 2. Koncepcja rozwoju zdolności inżynierii wojskowej w zakresie reagowania na zagrożenia niemilitarne, SG WP/SIW, Warszawa, 2012.
 • 3. Kowalkowski S. (red.), Niemilitarne zagrożenia bezpieczeństwa publicznego, AON, Warszawa, 2011.
 • 4. Kowalkowski S., Wojska inżynieryjne w systemie zarządzania kryzysowego, Wydawnictwo Menadżerskie PTM, Warszawa, 2013.
 • 5. Leksykon wiedzy wojskowej, MON, Warszawa, 1979.
 • 6. Mały Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 1995.
 • 7. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie organizacji i trybu działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, Dz. U. z 2008 r., nr 128, poz. 821.
 • 8. Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego, AON, Warszawa, 2002.
 • 9. Strategia Bezpieczeństwa Narodowego RP, Warszawa, 2014.
 • 10. Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz. U. z 1997 r., nr 80, poz. 495.
 • 11. Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej, Dz. U. z 2002 r., nr 62, poz. 558.
 • 12. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, Dz. U. z 2013 r., poz. 1166.
 • 13. Wskazówki do przygotowania (aktualizacji) planów zarządzania kryzy-sowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Warszawa, 2012.
 • 14. Zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzyso-wego, M.P. z 21 sierpnia 2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6231a097-5b33-43ae-9c8f-80cbda31dd3b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.