PL EN


2017 | 17 | 41 | 47-55
Article title

Penal Law Protection of Professional Secrecy Concerning the Pension Funds Activities

Authors
Content
Title variants
Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszy emerytalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
This article is intended to introduce the Reader to the definition of professional secrecy as defined by Polish Organization and Functioning of Pension Funds Act (OFPF Act) and to highlight the essence of the most extensive legal protection of professional secrecy related to the activities of pension funds, which is the penal law protection.
PL
Karnoprawna ochrona tajemnicy zawodowej związanej z działalnością funduszy emerytalnych opiera się na dwóch dyrektywach: dyrektywie subsydiarności oraz dyrektywie proporcjonalności. Pierwsza z nich opiera się na zasadzie, iż z sankcji karnych należy zrezygnować wszędzie tam, gdzie ten sam efekt może zostać osiągnięty za pomocą samoregulacji gospodarczej, przedsięwzięciami gospodarczymi oraz unormowaniami administracyjnymi. Druga natomiast oznacza że kryminalizowane powinny być tylko takie patologiczne zachowania gospodarcze, które w szczególnie wysokim stopniu zagrażają ponadindywidulanym dobrom gospodarczym. Specyfika karnoprawnej ochrony tajemnicy zawodowej dotyczącej działalności funduszy emerytalnych odbiega nieco od obowiązku zawodowej dyskrecji w klasycznym kształcie, wynika ona bowiem nie tyle z samej działalności zawodowej wykonywanej przez konkretne osoby, co ze szczególnego rodzaju działalności prowadzonej przez jednostkę organizacyjną (fundusz emerytalny). Niemniej jednak obowiązek dyskrecji ciążący na ustawowo wskazanych podmiotach ma związek z wykonywaniem przez nich zawodu, a zatem jest objęty tajemnicą zawodową.
Year
Volume
17
Issue
41
Pages
47-55
Physical description
Dates
published
2017-03-15
Contributors
 • University of Wrocław, Poland
redactor
 • University of Wrocław, Poland
References
 • Dadak, W. (2000). Prawnokarna ochrona tajemnicy państwowej w obrocie papierami wartościowymi, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 1: 247.
 • Dobrodziej, E. (2000). Ochrona tajemnicy – przepisy, komentarze, wyjaśnienia. Bydgoszcz: Biblioteka Menedżera i Służby Pracowniczej.
 • Fisher, B.; Świerczyńska-Głownia, W. (2006). Dostęp do informacji ustawowo chronionych. Zarządzanie informacją 13.
 • Góral, R. (2007). Kodeks karny. Praktyczny komentarz z orzecznictwem: 457.
 • Kozłowska-Kalisz, P. (2006). Odpowiedzialność karna za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa: 19.
 • Krawczyk, T. (2000). Problematyka przedmiotu ochrony art. 175 i 176 Prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi kryminalizujących praktyki „insider trading”. Prokuratura i Prawo 9: 60.
 • Kucharczyk, M. (2005). Kwestia ujawniania tajemnicy państwowej, służbowej, zawodowej i funkcyjnej w wyjaśnieniach oskarżonego. Państwo i Prawo 2: 78.
 • Kunicka-Michalska, B. (1972). Ochrona tajemnicy zawodowej w polskim prawie karnym: 5.
 • Kunicka-Michalska, B. (2006). Przestępstwa przeciwko ochronie informacji. In: Wąsek, A. (ed.). Kodeks karny. Cześć szczególna: 250, 493.
 • Majewski, J. (2001). Odpowiedzialność karna za naruszenie obowiązku dyskrecji w obrocie papierami wartościowymi. Prawo Papierów Wartościowych 9: 29.
 • Płońska, A. (2012). Karnoprawna ochrona informacji na rynku kapitałowym: 240.
 • PWN Słownik języka polskiego: 1043, 1543.
 • Razowski, T. (2014). In: Giezek, J. (ed.). Kodeks karny. Cześć szczególna. Komentarz: 982.
 • Rusinek, M. (2007). Tajemnica zawodowa i jej ochrona w polskim systemie prawnym: 17.
 • Sucharski, M. (2006). Prawnokarna ochrona giełdowego obrotu papierami wartościowymi: 104.
 • Szymczak, M. (ed.) (1995). Słownik języka polskiego: 572.
 • Wyr. s. apel. w Białymstoku z dn. 12 lutego 2013 r., II AKa 2/13, Lex nr 1294723
 • Żmigrodzki, P. (ed). Wielki słownik języka polskiego, PAN, available at: www.wsjp.pl, (accessed: 10.12.2016)
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2081-8319
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6231e7c5-c4ab-4be3-8126-6b540f7de0d8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.