PL EN


2019 | 3(981) | 107-118
Article title

Język publikacji naukowych na temat wpływu robotyzacji na pracę

Authors
Title variants
EN
The Language of Publications on the Impact of Robotisation on Labour
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Cel: Celem pracy jest weryfikacja języka używanego w publikacjach naukowych na temat wpływu robotyzacji na pracę. Metodyka badań: Analizie poddano dziesięć publikacji na temat wpływu robotyzacji na pracę opublikowanych w latach 2015–2018. Nacisk został położony na słowa oraz grupy wyrazów występujące w nich najczęściej. Wyniki badań: Problemy najczęściej omawiane w kontekście rozwoju robotyzacji to kwestia podziału dochodu, a także kwestia polaryzacji dochodów. Za branże, na które wpływ robotów jest największy, uznaje się produkcję, prace rutynowe, prace fizyczne i zawody wykonywane przez słabiej wykształconych. Wnioski: Przedstawiane wyniki wskazują, że problematyka podziału dochodu i polaryzacji dochodów to największe wyzwania związane z wpływem robotyzacji na pracę. Wkład w rozwój dyscypliny: Nakreślenie kierunków aktualnych i przyszłych badań odnoszących się do wpływu robotyzacji na pracę.
EN
Objective: The aim of this paper is to verify the language used in publications on the impact of robotisation on labour. Research Design & Methods: The analysis covered ten articles on the impact of robots on labour published between 2015–2018. The focus is on the most frequently used words. Findings: The most frequently discussed challenges concern income distribution and income polarisation. The industry most exposed to the impact of robots is production, routine work, physical work and professions performed by less-educated people. Implications / Recommendations: The results suggest that income distribution and income polarisation are the biggest challenges related to the impact of robotisation on labour. Contribution: The article identifies current and potential future directions in research related to the impact of robotisation on labour.
Contributors
References
 • Acemoglu D., Restrepo P. (2018), Robots and Jobs: Evidence from US Labor Markets, NBER Working Paper, nr 23285, NBER, Cambridge.
 • Arntz M., Gregory T., Zierahn U. (2016), The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries: A Comparative Analysis, OECD Social, Employment and Migration Working Papers, nr 189, OECD, Paris.
 • Autor D.H. (2015), Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of Workplace Automation, „Journal of Economic Perspectives”, vol. 29, nr 3, https://doi.org/10.1257/jep.29.3.3.
 • Carbonero F., Ernst E., Weber E. (2018), Robots Worldwide: The Impact of Automation on Employment and Trade, Research Department Working Paper, nr 36, International Labour Office, Geneva.
 • Chiacchio F., Petropoulos G., Pichler D. (2018), The Impact of Industrial Robots on EU Employment and Wages: A Local Labour Market Approach, Working Paper, nr 2, Bruegel, Brussels.
 • Dauth W., Findeisen S., Südekum J., Wößner N. (2017), German Robots – The Impact of Industrial Robots on Workers, IAB Discussion Paper, nr 30, Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency, Nuremberg.
 • De Backer K., DeStefano T., Menon C., Ran Suh J. (2018), Industrial Robotics and the Global Organisation of Production, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, nr 3, OECD, Paris.
 • DeCanio S.J. (2016), Robots and Humans – Complements or Substitutes, „Journal of Marcoeconomics” 2016, vol. 49, https://doi.org/10.1016/j.jmacro.2016.08.003.
 • Eden M., Gaggl P. (2018), On the Welfare Implications of Automation, „Review of Economic Dynamics”, vol. 29, https://doi.org/10.1016/j.red.2017.12.003.
 • Graetz G., Michaels G. (2017), Is Modern Technology Responsible for Jobless Recoveries?, „American Economic Review”, vol. 107, nr 5, https://doi.org/10.1257/aer.p20171100.
 • Korinek A., Stiglitz J. (2017), Artificial Intelligence and Its Implications for Income Distribution and Unemployment, NBER Working Paper, nr 24174, NBER, Cambridge.
 • Nordhaus W.D. (2015), Are We Approaching an Economic Singularity? Information Technology and the Future of Economic Growth, NBER Working Paper, nr 21547, NBER, Cambridge.
 • Ramaswamy K. (2018), Technological Change, Automation and Employment: A Short Review of Theory and Evidence, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai Working Papers, nr 2, Indira Gandhi Institute of Development Research, Mumbai.
 • Schlogl L., Sumner A. (2018), The Rise of the Robot Reserve Army: Automation and the Future of Economic Development, Work, and Wages in Developing Countries, Center for Global Development Working Paper, nr 487, Center for Global Development, Washington.
 • Susskind D. (2017), A Model of Technological Unemployment, Oxford University Discussion Paper, nr 819, University of Oxford, Oxford.
 • UNCTAD Annual Report 2016 (2017), https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/dom2017_en.pdf (data dostępu: 10.04.2019).
 • Vermeulen B., Kesselhut J., Pyka A., Saviotti P. (2018), The Impact of Automation on Employment: Just the Usual Structural Change?, „Sustainability”, vol. 10, nr 5, https://doi.org/10.3390/su10051661.
 • Wolter M.I., Mönnig A., Hummel M., Schneemann C., Weber E., Zika G., Helmrich R., Maier T., Neuber-Pohl C. (2015), Industry 4.0 and the Consequences for Labour Market and Economy, IAB Forschungsbericht, nr 8/2015, Institute for Employment Research of the Federal Employment Agency, Nuremberg.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62406442-cf3e-4d36-a227-a11741127701
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.