PL EN


2018 | 2(26) | 15
Article title

Uwarunkowania formalno-prawne offsetu w Polsce po 2015 roku

Authors
Title variants
EN
Formal and legal conditions of offset in Poland after 2015
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Offset is a common tool which is used all over the world. It allows a country which is purchasing foreign armament to request some compensation form the seller when its needs concerning essential security interests cannot be met by domestic industry. Such compensation can take various forms. Poland has almost 20 years of experience in utilising offset. The aim of this paper is to present the legal determinants of Polish offset after joining the European Union as well as indicate a change of offset`s goals from purely economic into newly defined ones – i.e. protecting essential security interests.
Contributors
author
References
 • 1. A code of conduct on offsets agreed by the EU member states participating in the European Defence Agency, 03.03.2011.
 • 2. Decyzja Nr 38/MON z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie opracowywania założeń do oferty offsetowej, projektu umowy offsetowej, oceny ofert offsetowych oraz prowadzenia nego- cjacji w celu zawarcia umowy offsetowej, Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 38.
 • 3. Decyzja Nr 39/MON z dnia 11 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, Dz. Urz. MON z 2015 r., poz. 39.
 • 4. Dyrektywa 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania niektórych zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi przez instytucje lub podmioty zamawiające w dzie- dzinach obronności i bezpieczeństwa i zmieniająca dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE.
 • 5. Informacja o wynikach kontroli – realizacja zobowiązań offsetowych związanych z dostawą dla Sił Zbrojnych RP Kołowych Transporterów Opancerzonych, KGP-4101-06-00/2011, Nr ewid. 43/2012/P11/048/KGP, Najwyższa Izba Kontroli, Warszawa, 2012.
 • 6. Koziński Mirosław H., Umowa offsetowa i inne formy udziału państwa w międzynarodowym obrocie gospodarczym, AON, Warszawa, 2000.
 • 7. Nota wyjaśniająca dotycząca offsetu do Dyrektywy 2009/81/WE w sprawie udzielania zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa.
 • 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie trybu i zasad postępowania w zakresie sporządzania uzasadnienia i oceny konieczności zastosowania offsetu w celu ochrony podstawowych interesów bezpieczeństwa państwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 1819.
 • 9. Ustawa z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa, Dz. U. z 2013 r., poz. 716.
 • 10. Ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o niektórych umowach zawieranych w związku z realizacją zamówień o podstawowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, Dz. U. z 2014 r., poz. 932.
 • 11. Królikowski Hubert, Ten okropny offset, http://www.armia24.pl/armia/73- armia-11-2009/294-ten-okropny-offset.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-7297
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-624265bb-aac3-463e-9373-1f12634fa671
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.