PL EN


2018 | 72 | 1-2(320-321) | 202-210
Article title

Ananas, czyli o trudności mówienia o smaku

Title variants
EN
The Pineapple, or on the Inability to Speak about Taste
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Czy można przyjemność organów wewnętrznych uzewnętrznić w języku? Język, „ten dziwny mięsień”, uczestniczy w artykulacji mowy i w powstawaniu wrażeń smakowych. Będąc zaangażowany w oba zadania, niechętnie podejmuje się mediacji pomiędzy wyrażaniem i smakowaniem. Trudno opowiedzieć smak, jednak związki pomiędzy mówieniem i jedzeniem są nierozerwalne. Większość z nas rozmowę traktuje jako nieodłączną część posiłku i samo przygotowywanie i dzielenie się pożywieniem jest formą wypowiedzi. To komunikat emocji przynależności lub wykluczenia.
EN
Can the pleasures of the internal organs be exteriorised by the tongue? The tongue, “that strange muscle”, participates in the articulation of speech and the emergence of taste impressions. While engaged in those two tasks it unwillingly undertakes mediation between expressing and tasting. It is difficult describe taste, but connections between speaking and eating are inextricable. The majority treats conversation as an inherent part of a meal, while the very process of preparing and sharing food is a form of a statement – a communiqué of the emotion of belonging or exclusion.
Keywords
EN
Year
Volume
72
Issue
Pages
202-210
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-625d519b-85b5-4d98-8a21-b6fbdc4ee8cc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.