Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2015 | 2 | 18-23

Article title

Opieka pielęgniarska nad pacjentem z chorobą Alzheimera

Authors

Content

Title variants

EN
Nursing care of patients with Alzheimer’s disease

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Wstęp: Choroba Alzheimera należy do grupy chorób, które najczęściej rozwijają się w podeszłym wieku. Jej początek jest bezobjawowy, natomiast w czasie, gdy dochodzi do manifestacji objawów otępiennych, zazwyczaj zmiany są już daleko posunięte. Cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie specyfiki choroby Alzheimera oraz problemów pojawiających się w trakcie opieki nad pacjentem na podstawie opisu przypadku. Materiał i metody: W niniejszej pracy posłużono się metodą analizy przypadku. Wykorzystano techniki badawcze takie jak: wywiad z pacjentką i jej opiekunami, obserwację (podczas wizyt w Poradni Zdrowia Psychicznego), analizę dokumentacji medycznej. Opis przypadku: W artykule przedstawiono opis pacjentki w wieku 78 lat, u której przebieg choroby datuje się od 2008 r. W badaniu przeprowadzonym w początkowej fazie choroby dokonano oceny stanu psychicznego za pomocą kwestionariusza Krótkiej Skali Oceny Stanu Psychicznego (Mini-Mental State Examination– MMSE) oraz przeprowadzono Test Rysowania Zegara (Clock drawing). Przedstawiono przebieg choroby u pacjentki oraz najczęstsze problemy pielęgnacyjne i opiekuńcze. Wnioski: Choroba Alzheimera stanowi przyczynę wielu problemów dotyczących nie tylko samego pacjenta, ale również jego opiekunów. Rodzina oraz pielęgniarka sprawująca opiekę nad chorym powinny dołożyć wszelkich starań, aby pacjenta z rozpoznaną chorobą otoczyć całościową opieką.
EN
Introduction: Alzheimer’s disease belongs to the group of the diseases which develop most often in the elderly period of a human life. Its beginning is usually symptomless, however, when the symptoms of dementia appear, the changes are already far-advanced. Aim of the study: The study aims at presenting the Alzheimer’s disease profile as well as the issues which arise during nursing based on the case report. Material and methods: The study was conducted according to the method of the case analysis. The research methods included interviewing the patient and her caretakers, observing the patient during her visits to the Mental Health Clinic and analysing medical records. Case description: The article presents the description of a female patient aged 78, with the disease course dated on 2008. Her mental state was assessed during initial examination and performed on the basis of the questionnaire named Mini-Mental State Examination (MMSE) and the test called Clock Drawing. The article includes the course of the disease in the patient and most common nursing and caretaking issues. Conclusions: Alzheimer’s disease evokes plenty of problems not only in a patient but their caretakers as well. A family and a nurse who take care of the patient ought to do their best to provide the patient with a holistic nursing care.

Journal

Year

Issue

2

Pages

18-23

Physical description

Dates

accepted
2015-06-07

Contributors

  • Poradnia Zdrowia Psychicznego, Szpital Powiatowy ZOZ w Oleśnicy

References

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
2080-2021

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-625dc2e8-a7dd-4974-8498-02393b096acf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.