PL EN


2017 | 8 | 1 | 177-191
Article title

Przetwarzanie informacji w środowisku jej nadmiarowości i przyśpieszenia technologicznego w świetle badań własnych

Content
Title variants
EN
Processing of Information in the Environment of Its Redundancy and Technological Acceleration in the Light of Own Research
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule odwołano się do wyników badań przeprowadzonych wśród studentów na temat postrzeganej przez nich własnej skuteczności w zakresie indywidualnego zarządzania informacją oraz przedstawiono ich rzeczywiste kompetencje w tym obszarze wynikające z oceny wystawionej respondentom na podstawie wykonanych zadań praktycznych będących egzemplifikacją działań, o które pytano w zestawie stwierdzeń typu: wiem, że potrafię umieszczonych w kwestionariuszu badań ankietowych. Analiza danych nie potwierdziła skuteczności studentów w zakresie tworzenia struktur wiedzy, kategoryzacji, indeksowania, klasyfikowania, uogólniania, syntezy, etykietowania itp. Uznano, że na ten stan wpływa w decydującym stopniu funkcjonowanie młodzieży w świecie, w którym dominuje fragmentaryzacja, szybkość, natychmiastowość, powierzchowność, kult nowości, płynność, wielozadaniowość. Zaobserwowane deficyty w zakresie sprawnego zarządzania informacją wynikają m.in. z braku umiejętności radzenia sobie z problemami nadmiarowości informacji i z konsekwencjami przyśpieszenia technologicznego.
EN
The article presents results of a study conducted among students, investigating their perceived self-efficacy in personal information and knowledge management, with a special focus on the methods of stored information resources processing. The respondents’ self-efficacy reports, ob-tained by means of a questionnaire, were compared with their evaluation by the researcher. The basis for the evaluation was a set of practical tasks, illustrating the activities listed in the survey questionnaire in the section I know I can… Analysis of the results confirmed good self-evaluation only in selected areas of activity, e.g. in set division, information selection and information search. Students’ efficacy was not confirmed in the areas of: forming knowledge structures, giving titles to main set subdivisions, and giving correct titles to multiple-element subsets.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
177-191
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Wydział Pedagogiczny, Instytut Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej, Polska
References
 • Babik, W. (2010). Słowa kluczowe. Kraków: Wyd. UJ.
 • Batorowska, H. (2012). Książka w kulturze szerokopasmowej. Teoria i Praktyka Informacji Naukowej, 2, 10–15.
 • Batorowska, H. (2015). Konsumpcja informacji a sztuka jej przetwarzania. W: J. Morbitzer, D. Morańska, E. Musiał (red.), Człowiek – media – edukacja (s. 16–24). Dąbrowa Górnicza: Wyd. WSB w Dąbrowie Górniczej.
 • Batorowska, H. (2015b). Zanik umiejętności dostrzegania problemu w ujęciu całościowym i w interdyscyplinarnej refleksji. W: H. Batorowska (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka (s. 170–179). T. 1. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Batorowska, H. (2016). Perceived Self-efficacy vs. Actual Level of Training in Personal Information and Knowledge Management. A Research Report. Bibliotheca Nostra. Śląski Kwartalnik Naukowy, 2, 61–89.
 • Borawska-Kolbarczyk, K. (2014). Pokolenie sieci w obliczu zalewu informacyjnego – problemy i próby rozwiązań edukacyjnych. Praktyka i Teoria Informacji Naukowej i Technicznej, 22 (1), 47–56.
 • Buzan, T. (2008). Mapy myśli. Łódź: JK – Aha!.
 • Carr, N. (2013). Płytki umysł. Jak Internet wpływa na nasz mózg. Gliwice: Helion.
 • Gardner, H. (2009). Pięć umysłów przyszłości. Warszawa: MT Biznes.
 • Jasiewicz, J. (2012). Kompetencje informacyjne młodzieży. Analiza, stan faktyczny, kształcenie na przykładzie Polski, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Kamińska-Czubała, B. (2013). Zachowania informacyjne w życiu codziennym. Informacyjny świat pokolenia Y. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
 • Kamińska-Czubała, B. (2016). Kultura informacyjna użytkownika informacji – problemy i metody badań. W: H. Batorowska, Z. Kwiasowski (red.), Kultura informacyjna w ujęciu interdyscyplinarnym. Teoria i praktyka (s. 55–73). T. 2. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Kisilowska, M. (2016). Kultura informacji. Warszawa: Wyd. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62601248-7d8d-4a26-a68e-bd4a8f51408d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.