PL EN


2018 | 10 | 19 | 279-292
Article title

The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine cooperation with secret service agencies of other countries versus the internal security of Poland

Content
Title variants
PL
Współpraca Narodowego Antykorupcyjnego Biura Ukrainy ze służbami specjalnymi innych państw a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
Events related to the so-called Euromaidan led to a change of power in Ukraine, and, consequently, to the country’s turning to the west. The newly elected authorities were forced to take appropriate measures to combat the problem of corruption. It was a condition for Ukraine to receive financial support from the European Union and the United States. The problem of corruption is one of the main reasons for the stagnation of this country. In 2014, institutional foundations were created in Ukraine to fight corruption, including the National Anti-Corruption Bureau of Ukraine. It is the only independent body operating in the Ukrainian state, intended to fight corruption. The destabilization of Ukraine resulting from the violation of law by the highest-ranking politicians and officials brings consequences for Poland as a Western neighbour and the entire region of Central and Eastern Europe. The decline in security in Ukraine results, inter alia, in emigration of citizens of this country, mainly to Poland, which affects directly its internal security. Supporting the activities of the National Anticorruption Bureau of Ukraine in the fight against corruption in Ukraine lies in the interest of the European Union and the United States.
PL
Wydarzenia związane z tzw. Euromajdanem doprowadziły do zmiany władzy na Ukrainie, a w konsekwencji – do zwrócenia się tego kraju w kierunku zachodnim. Nowo wybrane władze zostały zmuszone do podjęcia działań mających na celu uporanie się z problemem, jakim jest korupcja. Był to warunek otrzymania przez Ukrainę pomocy z Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Korupcja jest jednym z głównych powodów stagnacji tego państwa. W 2014 r. utworzono na Ukrainie struktury wyznaczone do walki z korupcją, m.in. Narodowe Antykorupcyjne Biuro Ukrainy. NABU to jedyny niezależny organ działający na terenie państwa ukraińskiego zwalczającą korupcję. Destabilizacja Ukrainy będąca rezultatem łamania prawa przez najwyższej rangi polityków i urzędników niesie za sobą konsekwencje także dla Polski jako jej zachodniego sąsiada oraz dla całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Spadek bezpieczeństwa na Ukrainie skutkuje m.in. emigracją obywateli tego kraju, głównie do Polski, co przekłada się bezpośrednio na jej bezpieczeństwo wewnętrzne. Wspieranie działalności NABU w walce z korupcją na Ukrainie leży w interesie zarówno Unii Europejskiej, jak i Stanów Zjednoczonych.
Year
Volume
10
Issue
19
Pages
279-292
Physical description
Dates
published
2018-10-15
Contributors
 • PhD student, the War Studies University (national security sciences); the Faculty of National Security at the National Defence Academy graduate; researcher in the area of geopolitics and author of the publication in the area of geopolitics.
References
 • Barcikowski A., Bezpieczeństwo wewnętrzne – różne perspektywy analityczne i doktrynalne, „Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego” 2014, nr 11, s. 11–21.
 • Chybiński O., Płatna protekcja, Warszawa 1967, Wydawnictwo Prawnicze.
 • Czech M., Kres zbliżenia Ukrainy z Europą: Janukowycz wywrócił stolik, „Gazeta Wyborcza” z 22 listopada 2013 r.
 • Czech M., Rosja bez Ukrainy jak bez ręki. Plan przezbrojenia armii poważnie zagrożony, „Gazeta Wyborcza” z 23 czerwca 2014 r.
 • Głowacki W., Rok w którym Europa osiwiała, „Polska The Times” z 21 listopada 2014 r.
 • Jarosz M., Władza, przywileje, korupcja, Warszawa 2004, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Krajowe Biuro Antykorupcyjne Ukrainy, „Przegląd Antykorupcyjny” 2016, nr 1, s. 220–225.
 • Kwiatkowska K., Mustafa odbije Ukrainę, „Gazeta Wyborcza” z 29 listopada 2013 r.
 • Marson J., Corruption Battle Roils Ukraine, „The Wall Steer Journal” z 12 września 2017 r.
 • Przybyła K., NATO wobec konfliktu na Ukrainie, „Bezpieczeństwo Narodowe” 2016, nr 37–40, s. 117–131.
 • Shevliakov I., Ukraine, w: Anti-Corruption in Moldova and Ukraine, A. Sobják (ed.), Warsaw 2015, s. 27–37.
 • Sulowski P., Korupcja zagrożeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica” 2012, nr 8, s. 57–81.
 • Szwejkowski Ł., Korupcja, wybrane zagadnienia, seria „Materiały dydaktyczne”, nr 87, Legionowo 2013, Centrum Szkolenia Policji.
 • Weisman J., Congress Approves Aid of $1 Billion for Ukraine, „The New York Times” z 27 marca 2014 r.
 • www.112.international
 • www.antykorupcja.gov.pl
 • www.abw.gov.pl
 • www.bbc.co.uk
 • www.businessinsider.com.pl
 • www.cbsnews.com
 • www.euromaidanpress.com
 • www.interfax.com
 • www.kyivpost.com
 • www.nabu.gov.ua
 • www.transparency.org
 • www.pap.pl
 • www.pism.pl
 • www.reuters.com
 • www.voanews.com
 • www.wiadomosci.wp.pl
 • www.wsj.com
 • www.zakon4.rada.gov.ua
 • www.zik.ua
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-1335
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6298610b-1083-4047-ba10-063e7488d75a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.