PL EN


2019 | 8 | 67-75
Article title

Włoskie pochodzenie tradycji dekoracyjnych uroczystości Corpus Domini

Authors
Content
Title variants
EN
Italian origin of the Corpus Domini feast decoration traditions
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niniejszy artykuł ma za cel ukazanie genezy kultury florealnej na Półwyspie Apenińskim, która do dziś jest bardzo żywa i stanowi istotny element tradycji w wielu włoskich miastach i miejscowościach. Zwyczaj zdobienia dywanami kwiatowymi uroczystości Bożego Ciała sięga XVIII wieku, choć pierwsze wzmianki o takowych dekoracjach pochodzą z okresu Baroku. To zapewne z terenu dzisiejszych Włoch elementy kultury florealnej zostały przeszczepione na ziemie okupowanej Rzeczpospolitej w XIX wieku.
EN
This article aims to present the origins of the floral culture on the Italian Peninsula, which has persisted until today and continues to be a major cultural element in many Italian towns and villages. The custom of creating flower carpets for the feast of Corpus Christi goes back to the 18th century, although the first mentions of such decorations are from the period of baroque. It is very likely that elements of the floral culture have been transplanted to the lands of occupied Poland in the 19th century
Year
Volume
8
Pages
67-75
Physical description
Contributors
 • Wydział Nauk o Wychowaniu UPS Rzym
References
 • Bihlmeyer K., Tüchle H., Storia della Chiesa: 2 Medioevo, Wyd. Morcelliana, Brescia 1980.
 • Borriello D., Una cascata di fiori. Comunicare infiorando, [w:] Linguaggi della devozione. Forme espressive del patrimonio sacro, red. G. Ranisio D. Borriello, Edizioni di Pagina, Bari 2015.
 • Croci A., Serra G., Floricoltura italiana. Storie, uomini, aziende, Wyd. Ugo Mursia, Milano 2014.
 • Del Prete S., Storia dell’infiorata di Genzano, 2019, http://www.infiorata.it/home.html [dostęp: 14.06.2019]
 • Ferrari G.B., Flora overo cultura dei fiori, t. 4, Roma 1638.
 • Frigidi E., Quando i fiori raccontano storie, Wyd. Edizioni Lui, Chiusi 2017.
 • Kaźmierczak W., Procesja Bożego Ciała z tradycją kwietnych dywanów w Spycimierzu jako krajowe dziedzictwo niematerialne, „Biuletyn Uniejowski” 2018, t. 7, s. 65–75.
 • Mondin B., Nuovo dizionario enciclopedico dei papi. Storia e insegnamenti, Wyd. Città Nuova, Roma 1995.
 • Puccini G., Passato, presente e futuro della fioricoltura italiana, Wyd. Option Mediterreennes, 1971.
 • Tabares C., Origen e Historia de las Alfombras de Flores (Infioratas) de La Orotava, https://blogdecarlostabaresdenava.blogspot.com [dostęp: 14.06.2019]
 • Toschi P., Tradizioni Popolari Italiane. Wyd. ERI, Torino 1967
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-629ac31a-0fb9-48c2-876b-2bedf12d9401
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.