PL EN


2012 | 3 | 1 | 203-214
Article title

Ocena efektów funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Quality management system effects assessment
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie najważniejszych zagadnień związanych z funkcjonowaniem systemu zarządzania jakością a w szczególności efektów z jego posiadania. Praca przedstawia systemowe zarządzanie jako jeden ze sposobów nadzorowania funkcjonowania i rozwoju organizacji. poprzez. Poruszono również zagadnienia związane systemami zarządzania jakością oraz z rodzajami wdrażanych systemów. Zidentyfikowano i oceniono efekty z wdrożenia systemu zarządzania jakością, które zostały poparte autorskimi danymi empirycznymi uzyskanymi w przeprowadzonym badaniu 520 przedsiębiorstw byłego woj. koszalińskiego. Wskazano pozytywny wpływ system zarządzania jakością na poprawę świadczonej jakości, powtarzalności, konkurencyjność, klientów (utrzymanie i pozyskanie), pracowników oraz wszystkie aspekty funkcjonowania organizacji. Dzięki takim efektom organizacja posiada zdolność ciągłego doskonalenia funkcjonowania organizacji jak i poprawy stanu jakości oferowanych produktów lub usług, czego efektem jest kompleksowe zaspokojenie potrzeb klientów.
Keywords
Year
Volume
3
Issue
1
Pages
203-214
Physical description
Contributors
  • Adiunkt, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie nauk o zarządzaniu, Zakład Zarządzania, Instytut Ekonomii i Zarządzania, Politechnika Koszalińska, marcin.olkiewicz@tu.koszalin.pl
References
  • Adamska M. (red.) (2004), Leksykon zarządzania, Difin, Warszawa.
  • Griffin R.W. (2004), Podstawy zarządzania organizacjami, WN PWN, Warszawa.
  • PN-EN ISO 9000. Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia(2006), Polski Komitet Normalizacyjny, Warszawa.
  • http://www.iso.org/iso/pressrelease.htm?refid=Ref1491 (dostęp dnia 14.03.2012).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-629db2dc-35f0-48ef-99c0-cc33791a6649
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.