PL EN


2013 | 22 | 243-264
Article title

Społeczna percepcja przestrzeni w mieście o wielokulturowej przeszłości. przykład Białegostoku

Authors
Content
Title variants
EN
Social perception of urban space in culturally heterogeneous communities. An example of Bialystok
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
heterogeneous cities, such as Bialystok, each group may have diferent or even contradictory attitudes toward the urban space. Te purpose of this paper is to examine how this space is seen by Bialystok inhabitants and what are the interpretations of the historical center in the ofcial memory of local authorities as well as in the memories of individuals and various communities of memory.Te analyzed data indicate diferences in social perception of urban space in various ethnic, cultural and political groups. Tese diferences suggest that the city center can be symbolically divided into two qualitatively diferent spaces, one of which, better known and prestigious, is associated with the past of the dominant Polish-Catholic group, while the other is the space less recognized and valued, which implies the past of other cultures. At the borderline of these two spaces, several conficts over space occurred in recent years. Te results suggest that Bialystok lacks a coherent perception of space and intergroup conficts over space may be repeated in the future.
Year
Volume
22
Pages
243-264
Physical description
Contributors
References
 • Bartoszek A., Szczepański M. S., Gruszczyński L. A. (1999), Przestrzeń miasta w oglądzie jego mieszkańców, [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, Rzeszów
 • Bołtryk M. (2006), Pomnik tu, pomnik tam…, „Przegląd Prawosławny” nr 8
 • Czapiński J., Panek T. (red.), (2013), Diagnoza społeczna 2013. Warunki i jakość życia Polaków, Warszawa
 • Dobroński A. (2001), Białystok historia miasta, Białystok
 • Lechowski A. (2008), Białystok przewodnik historyczny, Białystok
 • Medek J. (2009), Kawelin (nie)dyplomatyczny, „Gazeta Wyborcza” nr 86
 • Nijakowski L. M. (2008), Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny, Warszawa
 • Piccinato Giorgio (1997), Wszystkie miasta są historyczne (ale niektóre bardziej), [w:] K. Broński, J. Purchla, Z. Zuziak (red.), Miasto historyczne – potencjał dziedzictwa, Kraków
 • Sadowski A. (2006), Białystok. Kapitał społeczny mieszkańców miasta, Białystok
 • Sadowski A. (2009), Tożsamość miasta jako kapitał kulturowy, [w:] U. Abłażewicz-Górnicka, K. Krzysztofek, R. Oryszczyszyn, A. Sadowski (red.), Kapitały społeczne i kulturowe miast środkowoeuropejskich i wschodnioeuropejskich pograniczy, Białystok
 • Szacka B. (2006), Czas przeszły, pamięć, mit, Warszawa
 • Sztop-Rutkowska K. (2011), Niepamiętane historie miasta. Żydowska przeszłość Białegostoku i Lublina w (nie)pamięci obecnych mieszkańców, „Pogranicze. Studia Społeczne” t. XVIII Szpociński A. (2008), Miejsca pamięci (lieux de memoire), „Teksty Drugie” nr 4
 • Wniosek aplikacyjny o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury – BIAŁYSTOK 2016. Sztuka współistnienia (2010), Białystok
 • Wódz J. (1999), Społeczna rola przestrzeni – wprowadzenie do rozważań socjologicznych nad przestrzenią, [w:] M. Malikowski, S. Solecki (red.), Społeczeństwo i przestrzeń zurbanizowana. Teksty źródłowe, Rzeszów
 • Archiwum i muzeum archidiecezjalne (2012) http://www.skyscrapercity.com/showthread. php?t=906074 [20.09.2013]
 • Białystok – dzisiaj nad ranem odwojowaliśmy pomnik (2011) http://www.blogpress.pl/node/9891 [20.09.2013]
 • Boruch A. (2011), Dżiga Wiertow, czyli Denis Kaufman, podzielił radnych, http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110207/BIALYSTOK/895722126 [20.09.2013]
 • Deklaracje narodowościowe w gminach w 2002 r. (2008) http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4520_PLK_HTML.htm [20.09.2013]
 • Ruch Palikota: Zamienić Muzeum Archidiecezjalne w Muzeum Religii Województwa Podlaskiego (2012) http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20120425/POLITYKA/120429741 [20.09.2013]
 • Skandal z pomnikami (2009) http://forum.poranny.pl/skandal-z-pomnikami-t24125/ [20.09.2013]
 • Strategia rozwoju miasta Białegostoku na lata 2011-2020 plus (2010) http://www.bialystok.pl/395--strategia-rozwoju-miasta/default.aspx [20.09.2013]
 • Władze Białegostoku postanowiły zdjąć koronę Orłu Białemu (2011) http://blogmedia24.pl/node/52113 [20.09.2013]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62a8b867-6b9a-4336-bd8b-0807c8a59c15
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.