PL EN


2019 | Teologiczne Studia Siedleckie XVI (2019) 16 | 86-96
Article title

HOMO VIATOR. W DRODZE KU OJCZYŹNIE PRZYSZŁOŚCI

Authors
Content
Title variants
EN
Homo Viator. On the way to the Fatherland of the future
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Homo Viator. On the way to the Fatherland of the future Nowadays, people don’t think a lot about sense and meaning of life. Modern human usually avoids considerations of suffering, death and existence after death. The paper em- phasizes the main goal of every human being. It is know that believers have a hope for an eternal life which begins in this moment as an anticipation in Resurrected Christ. No one should be indifferent to this extraordinary promise. New eternal life with God is the result of including human being in the transcendental dialogue with his Creator. It is possible because of the human immortal soul and the holy grace. The article doesn’t take notice of the homeland in the sociological approach. It rather points out the hope of participating in the eternal fatherland - the heavenly home of Father. Author shows the theological un- derstanding of the terrestrial homeland in the context of future and absolute fatherland of saints. Our current homeland has a great function - by culture, education, historical contribution and by the many other factors, it prepares the actual human to fulfill his transcendental vocation. For believing human the terrestrial homeland is an necessary means in the pilgrimage to the eternal fatherland. Furthermore, in one of the aspects, the heaven will be a transformation of human existence, formed by the homeland’s factors, into the existence in glory of Christ.
Contributors
author
References
 • Bartnik Cz. S. (2003). Dogmatyka katolicka, t. 2, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Bartnik Cz. S. (2011). Ojczyzna w potrzebie, Lublin: Standruk.
 • Benedykt XVI. (2005). Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański. Pobrano z: https:// opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/modlitwy/ap_01112005.htm, Dnia (2019, 05, 15).
 • Góźdź K. (2009). Jezus Twórca i Spełniciel naszej wiary, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Góźdź K. (2018). Logos i miłość. Teologia Josepha Ratzingera - Benedykta XVI, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Góźdź K. (2006). Teologia człowieka, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Góźdź K. (2019). Teologia spełnieniem myśli ludzkiej, Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Jan Paweł II. (2005). Pamięć i tożsamość, Kraków: Znak.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego. (1994). Poznań: Pallotinum.
 • Kluz M. (2013). Kultura w służbie moralnego rozwoju człowieka, Studia Theologica Varsaviensia, UKSW 2, 285-301.
 • Konkowska J. (2015). Osoba w ujęciu Gabriela Marcela jako źródło inspiracji wychowawczych, Forum pedagogiczne, 2, 95-108
 • Krąpiec A. M. (2001). Człowiek, W: Powszechna Encyklopedia Filozofii, t. II, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu.
 • Ladaria L. F. (1997). Wprowadzenie do antropologii teologicznej, Kraków: Wydawnictwo WAM.
 • Muller G. L. (1995). Katholische Dogmatik. Fur Studium und Praxis der Theologie, Fre- iburg-Basel-Wien: Herder.
 • Oszajca W. (2002). Ojczyzna, gdzież jej nie ma?, W: W. Chudy (red.), Z Karolem Wojtyłą myśląc Ojczyzna (s. 114-119) Lublin: Towarzystwo Naukowe KUL.
 • Rahner K. (1954). Probleme der Christologie von heute, W: K. Rahner, Schriften zur Theologie, t. I, Einsiedeln-Zurich-Koln: Benzinger Verlag.
 • Ratzinger J. (2014). Opera Omnia, t. X: Zmartwychwstanie i życie wieczne. Studia o eschatologii i teologii nadziei, J. Kobienia (przeł.), K. Góźdź, M. Górecka (red.), Lublin: Wydawnictwo KUL.
 • Salij J. (2005). Patriotyzm dzisiaj, Poznań: W drodze.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62ad7d9b-5eda-4037-bddc-8752e66793fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.