PL EN


2012 | 888 | 97-106
Article title

Analiza porównawcza rozwoju regionalnego powiatów województwa małopolskiego z wykorzystaniem wskaźnika jakości rozwoju społeczno-ekonomicznego

Authors
Title variants
EN
A Comparative Analysis of Regional Development in Małopolskie Voivodship with the Application of the Socio-Economic Development Index
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents a comparative analysis of the quality of regional development in powiats in the Małopolskie Voivodship. For this purpose, the Regional Development Index, based on aggregation of the Principal Component Analysis results, was proposed. The development of the region includes quantitative changes in the economy (in production, investment, and employment) and qualitative changes (in the structure of the economy and society), so the values of the development index were also calculated separately for the area of ​​economic, social and ecological development. The calculated value of the development indicator for each powiat made it possible to rank the regions of the Małopolskie Voivodship and to analyse changes in their level of development.
Contributors
  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Statystyki, ul. Rakowicka 27, 31-510 Kraków, Poland, salamaga@uek.krakow.pl
References
  • Dobosz M. [2004], Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
  • Grabiński T. [1984], Wielowymiarowa analiza porównawcza w badaniach dynamiki zjawisk ekonomicznych, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 63, Kraków.
  • Malina A. [1993], Wielowymiarowa analiza przestrzennego zróżnicowania struktury gospodarki Polski według województw, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Seria specjalna: Monografie, nr 162, Kraków.
  • Malina A., Wanat S. [1995], Przestrzenna analiza rozwoju Polski, „Wiadomości Statystyczne”, nr 5.
  • Strahl D., Sobczak E. [1998], Klasyfikacja regionów Polski według kryteriów polityki regionalnej Unii Europejskiej. Klasyfikacja i analiza danych. Teoria i zastosowania, Taksonomia nr 5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Jelenia Góra–Lódź–Wrocław.
  • Szymla Z. [2000], Determinanty rozwoju regionalnego, Ossolineum, Wrocław–Warszawa–Kraków.
  • Taksonomiczna analiza poziomu życia w Polsce w ujęciu dynamicznym [2000], red. A. Zeliaś, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
  • Woźniak M.G. [2008], Wzrost gospodarczy. Podstawy teoretyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62b4fc5a-7353-4161-8220-ca5fbc8d1931
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.