PL EN


2014 | 3(86) | 86-103
Article title

Ochrona środowiska w projektach edukacyjnych

Content
Title variants
EN
Issues concerning environmental protection in the educational projects
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article presents educational projects realized at ITeE – PIB, that are in line with European strategies regarding sustainable development. The aim of all projects is to develop knowledge and understanding of sustainability development issues including the underpinning sciences, and develop sustainable practices among the adult population in general and adult learners in particular, targeting those that are disadvantaged, marginalised and have limited opportunities to engage with sustainable development in a meaningful way
PL
Projekty badawcze realizowane przez Ośrodek Pedagogiki Pracy Innowacyjnej Gospodarki w Instytucie Technologii Eksploatacji – Państwowym Instytucie Badaw-czym w Radomiu koncentrują się na łączeniu rozwoju gospodarczego, w tym na ro-zumieniu koncepcji zrównoważonego wzrostu i stosowaniu jej w życiu codziennym, z aspektami ochrony środowiska. Podejmowane prace badawcze i wdrożeniowe dążą do poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń. W ramach współpracy międzynarodowej Ośrodek realizuje projekty wpisujące się w europejską agendę „Eu-ropa 2020”. Potrzebna będzie nie tylko nowa wykwalifikowana kadra w nowych „zielonych” miejscach pracy, ale także istniejące miejsca pracy będą wymagały nowego profilu pracowników o określonych umiejętnościach w zakresie problemów ochrony środowiska. Tak więc konieczne będzie przystosowanie obecnych programów nauczania i kwalifikacji do potrzeb dynamicznie zmieniającego się rynku pracy.
Contributors
References
Notes
EN
Polish Journal Continuing Education
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-6563
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62b6d145-b7d4-4f85-98d9-859301e4239c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.