Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 14 | 193-205

Article title

Giuseppe De Lorenzo and his 'Buddhist' reading of Shakespeare

Authors

Title variants

PL
Giuseppe De Lorenzo i jego „buddyjska” interpretacja Szekspira

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
Giuseppe De Lorenzo (1871-1957) was a geologist, a translator of Buddhist texts and Schopenhauer, a great reader of Shakespeare and senator of the Italian Kingdom since 1913. His multifaceted figure has been discussed and criticised over the years, but it keeps arousing great interest both in respect to the history of European culture in the early twentieth century and the history of Buddhism in Italy. Shakespeare e il dolore del mondo (published in 1921), can be considered De Lorenzo’s first specific attempt to read into the works of major western poets and philosophers an idea of pain that is actualized as a constant dimension. The works of the English poet and playwright are subjected to an innovative and unorthodox analysis which has as objective “di cercare e mostrare come nell’opera di Shakespeare esista, in nuce, quella visione del dolore del mondo, che è alla base della dottrina di Buddho e di Schopenhauer” (“To seek and show how in Shakespeare’s work there exists, in the beginning, that vision of the pain of the world, which was the basis of the doctrine of Buddho and Schopenhauer”, op. cit., p. 14). The research is devoted not only to the identification of a Buddhist seed in Shakespeare’s tragedies, but primarily to the analysis of the idea of pain in the world as well as finding an ethical way to eliminate suffering - a vision that is diametrically opposed to the Greek and Jewish-Christian worldview.
PL
Giuseppe De Lorenzo (1871-1957) był geologiem, tłumaczem tekstów buddyjskich i Schopenhauera, wybitnym znawcą Szekspira i senatorem Królestwa Włoch od 1913 roku. Jego złożona postać przez lata była przedmiotem dyskusji i krytyki, mimo to ciągle wzbudza duże zainteresowanie zarówno w zakresie historii kultury europejskiej początków XX wieku, jak i historii buddyzmu we Włoszech. Shakespeare e il dolore del mondo (książka opublikowana w 1921 roku) może być uznawana za pierwszą szczegółową próbę poszukiwań w dziełach wielkich zachodnich poetów i filozofów idei bólu, który jest urzeczywistniany jako stały wymiar. Dzieła angielskiego poety i dramaturga poddane są nowatorskiej i nieszablonowej analizie, która ma za cel „di cercare e mostrare come nell’opera di Shakespeare esista, in nuce, quella visione del dolore del mondo, che è alla base della dottrina di Buddho e di Schopenhauer” („odszukać i pokazać, w jaki sposób w dziele Szekspira istnieje, na początku, ta wizja bólu świata, która była podstawą doktryny Buddy i Schopenhauera”, op. cit., s. 14). Badanie poświęcone jest nie tyko identyfikacji buddyjskiego pierwiastka w tragediach Szekspira, lecz raczej ukierunkowane jest na analizę idei bólu na świecie, jak również odnalezienie etycznego sposobu eliminacji cierpienia. Wizja, która jest diametralnie różna od greckiego i judeochrześcijańskiego światopoglądu.

Year

Volume

14

Pages

193-205

Physical description

Dates

published
2020

Contributors

 • Universitá degli Studi della Campania „Luigi Vanvitelli”

References

 • Blyth R.H., Zen in English Literature and Oriental Classics, The Hokuseido Press, Tokyo 1942.
 • De Lorenzo G., Discorsi di Gotamo Buddho del Majjhimanikāyo, per la prima volta tradotti dal testo pāli, Laterza, voll. 3, Bari 1907-1927.
 • De Lorenzo G., Il sole del Gange, Zanichelli, Bologna 1925.
 • De Lorenzo G., India e Buddhismo antico, Laterza, Bari 1904-1926.
 • De Lorenzo G., Leopardi e Schopenhauer, Ricciardi, Napoli 1923.
 • De Lorenzo G., Shakespeare e il dolore del mondo, Zanichelli, Bologna 1921.
 • Giovanni Paolo II, Lettera apostolica Salvifici doloris (11 th February 1984).
 • Hölderlin F., Tutte le liriche, edizione tradotta e commentata e revisione del testo critico tedesco a cura di Luigi Reitani, Mondadori, Milano 2001.
 • Humphreys C., Sixty Years of Buddhism in England (1907-1967). A History and a Survey, Buddhist Society, London 1968.
 • Lord Byron, Caino, con introduzioni e note di G. De Lorenzo, traduzione di F. Milone Firenze, Sansoni 1922.
 • Natoli S., L’esperienza del dolore, Feltrinelli, Milano 1986.
 • Oliver I., Buddhism in Britain, Rider, London 1979.
 • Rensi G., Frammenti d’una filosofia dell’errore e del dolore, del male e della morte , Orthotes, Napoli 2011.
 • Said E., Orientalism, Pantheon Books, New York 1978.
 • Salvati A., Giuseppe De Lorenzo e il Buddhismo, OXP, Napoli 2016.
 • Shakespeare W., Teatro completo, a cura di Giorgio Melchiori, vol. 9, Mondadori, Milano 1976-1991.
 • Spandri E., The Light of Britain. Orientalismo e illuminazione nella letteratura britannica, 1769-2004 , [In:] AA.VV., Ponti magici. Buddhismo e letteratura occidentale, Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, Napoli 2009.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-62bc72a1-311f-446a-84b0-5c8bc77d4cdd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.