PL EN


2008 | 1 | 87-98
Article title

Gatunki dyskursywne a strategie manipulacyjne

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Każda wypowiedź przynależy do określonej sfery działania człowieka, czyli dyskursu, a także do określonego gatunku, który jest wyrazem celowości działania i narzędziem skutecznego porozumiewania się. Autorka tekstu koncentruje się na zagadnieniu manipulacji, która dotyczy relacji między komunikującymi podmiotami, a więc jest strategią w wymiarze dyskursu. Zastanawia się nad manipulacją na poziomie gatunku, a następnie stara się przedstawić trzy strategie maskujące wypowiedź przytaczaną, jej źródła i intencje. Przykłady pochodzą z prasowych gatunków informacyjnych. Rozważania przedstawione w artykule sytuują się w epistemologii francuskiej teorii dyskursu.
Contributors
References
 • Bachtin, Michał (1986): Estetyka twórczości słownej. Warszawa.
 • Bellenger, Lionel (1985): La persuasion. Paris.
 • Bralczyk, Jerzy (2000): Manipulacja językowa. W: Bauer, Zbigniew/Chudziński, Edward (red.): Dziennikarstwo i świat mediów. Kraków, s. 244-250.
 • Breton, Philippe (2000): La parole manipulée. Paris.
 • Gajda, Stanisław (1993): Gatunkowe wzorce wypowiedzi. W: Bartmiński, Jerzy (red.): Encyklopedia Kultury Polskiej XX wieku, t.2. Wrocław, s. 245-258.
 • Grochowski, Grzegorz (2004): Czy istnieje tekst poza gatunkiem? W: Ostaszewska, Danuta (red.): Gatunki mowy i ich ewolucja, t.II, Katowice, s.20-27.
 • Grzmil-Tylutki, Halina (2007): Gatunek w świetle francuskiej teorii dyskursu. Kraków.
 • Kamińska-Szmaj Irena (2004): Propaganda, perswazja, manipulacja – próba uporządkowania pojęć. W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku. Lublin, s.13-28.
 • Krzyżanowski, Piotr (2004): Manipulacja w języku. Manipulacja w tekście. W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku, s. 277-282.
 • Maingueneau, Dominique (1998): Analyser les textes de communication. Paris.
 • Maingueneau, Dominique (1999): Analyzing self-constituting discourses. W: Discourse Studies 1 (2), s. 183-199.
 • Maingueneau, Dominique (2002): Analysis of an Academic Genre, Discourse Studies, 3,4
 • Maingueneau, Dominique (2004): Retour sur une catégorie: le genre. W: Adam, Jean-Michel et al. (red.): Texte et Discours: catégories pour l’analyse. Dijon, s. 107-118.
 • Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (2004): Manipulacja w języku Manipulacja w języku. Lublin.
 • Marnette, Sophie (2004): L’effacement énonciatif dans la presse contemporaine. Langages 156, s. 51-64.
 • Puzynina, Jadwiga (1992): Język wartości. Warszawa.
 • Ryszkiewicz, Mirosław (2004): Perswazja bez manipulacji. Retoryka mowy ezopowej w powieści (Perspektywy badawcze). W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku. Lublin, s. 261-276.
 • Tokarski, Ryszard (2004): Manipulacja to zniewalanie. A cóż począć z „urodzonymi w niewoli?”. W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku. Lublin, s. 61-70.
 • Warchala, Jacek (2004): Horyzonty manipulacji: perswazja, manipulacja, interpretacja. W: Krzyżanowski, Piotr/Nowak, Paweł (red.): Manipulacja w języku. Lublin, s. 41-60.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62c55fec-f45b-4987-93e0-4d28d4bbd616
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.