PL EN


2016 | 3(41) | 329–336
Article title

The importance of insect pollinators for Polish food security

Authors
Content
Title variants
PL
Znaczenie owadów zapylających dla bezpieczeństwa żywnościowego Polski
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of this paper is to determine the effect of insect pollinators on the volume of food production in Poland, and thus to identify their role in ensuring the food security of the country. The object of the study was related to major entomophilous crop plants, i.e. rapeseed, fruit plants, fruit shrubs and permanent crops: fruit and berry plantations. The analyses were based on data from the Polish Central Statistical Offi ce, the Institute of Horticulture, and subject literature. The results of the study indicate that insect pollinators play a key role in fruit production (absence of pollinators may result in a crop yield reduction ranging between 50% and 90%) and a signifi cant role in rapeseed production (a possible yield reduction of approx. 20–40%). In terms of physical availability of food, Polish food security would be preserved even in the absence of insect pollinators. However, at the level of economic availability, food security would not be preserved without such pollinators, particularly in terms of fruit and food security associated with the consumption of properly balanced rations.
PL
Celem pracy jest próba określenia wpływu owadów zapylających na wielkość produkcji żywności w Polsce, a przez to wskazania na ich rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Badania dotyczyły głównych uprawnych roślin entomofi lnych, tj. rzepaku, roślin sadowniczych oraz krzewów owocowych i plantacji trwałych. Analizy przeprowadzono na podstawie danych Głównego Urzędu Statystycznego RP, Instytutu Ogrodnictwa oraz literatury przedmiotu. Wyniki badań wskazują na decydującą rolę owadów zapylających w zbiorach owoców (brak zapylaczy może spowodować spadek plonów od 50% do 90%) oraz znaczną rolę w zbiorach rzepaku (możliwy spadek plonów w granicach 20–40%). Bezpieczeństwo żywno- ściowe Polski w sensie fi zycznej dostępności żywności będzie zachowane nawet przy braku owadów zapylających. Nie będzie natomiast możliwości zachowania bezpieczeństwa żywnościowego na poziomie ekonomicznej dostępności żywności (dotyczy to zwłaszcza owoców) ani bezpieczeństwa żywnościowego związanego ze spożywaniem odpowiednio zbilansowanych racji żywnościowych.
Year
Issue
Pages
329–336
Physical description
Contributors
References
 • Allsopp M.H., de Lange W.J., Veldtman R. (2008). Valuing Insect Pollination Services with Cost of Replacement, PloS ONE 3(9). e3128. doi:10.1371/journal.pone.0003128.
 • Gallai N., Salles M.J., Settele J., Vaissiere B.E. (2009). Economic Valuation of the Vulnerability of World Agriculture Confronted with Pollinator Decline. Ecological Economics 68, 810-821.
 • Leonhardt S.D., Gallai N., Garibaldi L.A., Kuhlmann M., Klein A.M. (2013). Economic Gain, Stability of Pollination and Bee Diversity Decrease from Southern to Northern Europe. Basic and Applied Ecology, vol. 14 issue 6, 461-471.
 • Lyon G. (2010). Report on the Future of the Common Agricultural Policy after 2013, (2009/2236(INI)), European Parliament, Committee on Agricultural and Rural Development.
 • Majewski J. (2011). Wartość zapylania roślin uprawnych w Polsce, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 166, 426-435.
 • Majewski J. (2014). Wartość zapylania sadów jabłoniowych w Polsce – próba szacunku metodą kosztów zastąpienia. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, T. 101, z. 3, 126-132.
 • Małysz J. (1991). Bezpieczeństwo żywnościowe strategiczna potrzeba ludzkości. WN PWN, Warszawa.
 • Marzęda-Młynarska K. (2014). Globalne zarządzanie bezpieczeństwem żywnościowym na przełomie XX i XXI wieku. Wyd. UMCS, Lublin.
 • Mikuła A. (2012). Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, T. 99, z. 4, 38-48.
 • Morse R.A., Calderone N.W. (2000) The Value of Honey Bees as Pollinators of US Crops in 2000. Pobrane 7 kwiecień 2010 z: www.beeculture.com/content/PollinationReprint07.pdf..
 • Partap U., Ya T. (2012). The Human Pollinators of Fruit Crops in Maoxian County, Sichuan, China, Mountain Research and Development, vol. 32, no 2, 176-186
 • Pawlak K. (2001). Bezpieczeństwo żywnościowe gospodarstw domowych w USA. Wieś i Rolnictwo, nr 3(152), 67-83.
 • Program. Ochrona roślin bezpieczna dla pszczół (2010). Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa (ISiK). Pobrane 17 maj 2012 z: www.opisik.pulawy.pl.
 • Prabucki J. (red.). (1998). Pszczelnictwo. Szczecin: Wydawnictwo Promocyjne „Albatros”.
 • Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. (2015). Warszawa: GUS.
 • Rosiak, E. (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 14(XXIX), z. 1, 86-96.
 • Sapa A. (2012). Międzynarodowa pomoc żywnościowa – kierunki zmian. Journal of Agribusiness and Rural Development 2(24), 203-214.
 • Schulp C.J.E, Lautenbach S., Verburg P.H. (2014). Quantifying and mapping ecosystem services: Demand and supply of pollination in the European Union. Ecological Indicators, 36, 131-141.
 • Ślązak G. (2004). Wpływ pszczelarstwa na ekosystemy i ochronę różnorodności biologicznej. W: Potencjał pszczelarstwa na Mazowszu oraz jego wpływ na ekosystemy i różnorodność biologiczną. Materiały konferencyjne, Warszawa: WODR.
 • Trade Reforms and Food Security. Conceptualizing the linkages (2003). Rome: FAO.
 • World Bank, Food Security and Conflict. World Development Report 2011 – Background Paper. (2011). Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62d45069-929f-4951-8505-c2604779d240
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.