PL EN


Journal
2011 | 4 | 77-90
Article title

Changes in Ukrainian attitudes to European integration after the Orange Revolution

Authors
Content
Title variants
PL
Dynamika postaw społeczeństwa ukraińskiego wobec integracji europejskiej po pomarańczowej rewolucji
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The article explores the changing attitudes of Ukrainian citizens to European integration during the presidency of Viktor Yushchenko, and sheds new light on the age, regional, linguistic and other factors that correlate with the citizens’ attitudes to foreign policy directions. It proves that party politics and political demonstration affect public opinion. The author emphasizes the fact that most of the citizens do not have access to objective information about European and Euro-Atlantic structures which emphasizes the fact that information policy in this case is insufficient.
PL
Artykuł analizuje dynamikę postaw społeczeństwa ukraińskiego wobec integracji z Unią Europejską w oparciu o badania opinii publicznej w okresie prezydentury Wiktora Juszczenki z uwzględnieniem wieku, miejsca zamieszkania, języka respondentów oraz innych czynników skorelowanych ze stosunkiem obywateli do kierunków polityki zagranicznej. Udowadnia, że wewnętrzne procesy polityczne i stanowiska sił politycznych wywierają wpływ na opinię publiczną. Autor podkreśla fakt, że większa część obywateli nie otrzymuje wystarczająco obiektywnych informacji o strukturach europejskich i euroatlantyckich oraz że polityka informacyjna w tej sferze ma negatywny charakter.
Journal
Year
Issue
4
Pages
77-90
Physical description
Artykuł
Dates
published
2011-10-10
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1899-3109
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62d650ac-a224-491f-b46b-245fc4fba0a0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.