PL EN


2015 | 42 | 5-6(494-495) | 17-21
Article title

AKTYWNOŚĆ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI NA PROFILACH I FORACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH W SPOŁECZEŃSTWIE SIECI

Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE ACTIVITY OF THE DISABLED IN PROFILES AND FORUMS IN THE NET SOCIETY
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In contemporary societies a clearly visible social change is taking place. Direct communication still plays the most important role here, but alongside it there appear some new forms of communication which exist in the space between personal and mass communication, e.g. chats, internet communicators, fora, and they start to play an important role in everyday life of individuals. It is the place where virtual communities are created. This is how some new communities of self-help nature can be developed and function; they stem from the needs of the disabled, and are realized in social networks which are based on interpersonal mediated communication. They play a vital role in contemporary society because the ongoing process of individualization makes the individual, who functions in various social networks, cope on their own; they can no longer count on solidarity of others belonging to their environment. Traditional local communities, families, big bureaucratic institutions fall apart to smaller elements. Instead of them, some new types of communities emerge. In our paper we want to show that an important role is played in the social participation of the disabled by the social networks which appeared in the Internet. We will focus particularly on community portals and forums to show the significance and functions performed by the virtual social networks according to the disabled themselves.
PL
Współczesne społeczeństwo ulega zmianie pod wpływem nowoczesnych technologii medialnych i internetowych. W powstającym społeczeństwie sieci nadal bezpośrednia komunikacja odgrywa najważniejszą rolę, ale obok niej pojawiają się nowe formy służące nawiązywaniu i utrzymywaniu interakcji, które łączą w sobie wymiar osobisty i publiczny komunikatów, np. czaty czy profile internetowe. Ma to istotne znaczenie dla środowiska osób niepełnosprawnych, bowiem w przestrzeni wirtualnej mogą powstawać i rozwijać się wspólnoty o samopomocowym charakterze, które łączą osoby znajdujące się w podobnym położeniu społecznym i mające podobne doświadczenia. Odgrywają one istotną rolę, ponieważ zarówno tradycyjne społeczności lokalne, jak i duże instytucje biurokratyczne przeżywają dziś kryzys. Zostały one ukształtowane w dobie społeczeństwa industrialnego i w nowych warunkach tracą swoją funkcjonalność. Powstające społeczności wirtualne stanowią więc ich cenne uzupełnienie. Podstawowym celem artykułu jest ukazanie znaczenia i funkcji, jakie dla osób niepełnosprawnych ma ich partycypacja w społecznościach powstających w sieciach społecznych, które istnieją w Internecie na portalach i forach społecznościowych.
Year
Volume
42
Issue
Pages
17-21
Physical description
Contributors
author
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
References
 • Barnes C. (2003), Effecting Change. Disability, Culture and Arts, http://disability-studies. leeds.ac.uk/files/library/ Barnes- Effecting- Change.pdf [dostęp 9.07.2013].
 • Barnes C. (2012), Understanding the social model of disability: past, present and future, w: N. Watson, A. Roulstone, C. Thomas (red.), Routledge Haddbook of Disability Studies, Routledge, London, New York.
 • Castells M. (2008), Siła tożsamości, PWN, Warszawa.
 • Królewski J., Masłyk T., Migaczewska E., Stojkow M., Żuchowska-Skiba D. (2014), Potencjał Internetu i jego (nie)wykorzystanie w kontekście potrzeb osób niepełnosprawnych, w: B. Gąciarz, S. Rudnicki (red.), Polscy niepełnosprawni. Od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej, Wydawnictwo AGH, Kraków.
 • Olivier M. (1990), The Politics of Disablement: A Sociological Approach, Macmillan Press LTD, London.
 • Olivier M., Barnes C. (2012), The New Politics of Disablement, Palgrave Macmillan, New York.
 • Shakespeare T. (1993), Disabled Peoples Self-organisation: a New social movement?, „Disability, Handicap and Society”, vol. 8, no. 3.
 • Stojkow M., Żuchowska D. (2014), W kierunku nowej tożsamości – osoby niepełnosprawne w drodze ku emancypacji, „Studia Socjologiczne”, nr 2.
 • van Dijk J. (2010), Społeczne aspekty nowych mediów, PWN, Warszawa.
 • WHO (1980), International Classification of Impairments Disabilities and Handicaps, Geneva.
 • WHO (1997), International Classification of Impairments, Activities and Participation. A Manual of Disablement and Functioning, BETA-1 DRAFT FOR FIELD TRIALS, Geneva.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62e946c7-3d51-41cb-88f3-73b929adb758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.