PL EN


2016 | 2(84) | 66-75
Article title

STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA ZIEMI W ZALEŻNOŚCI OD TYPU ROLNICZEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

Authors
Title variants
EN
Influence attitudes farm production on set-aside land
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper discusses the problem of the impact of attitude on the production of farm land ownership structure, ie. share of leased land. Used for this purpose a database accumulated by the Institute of Agricultural Economics and Food Economy National Research Institute in Warsaw within the Polish FADN system. It has been shown, among other things, that the share of agricultural leased land in the course of agricultural activities in the farm is heavily dependent on its orientation, or attitude manufacturing. Most leasing land not owned by agricultural producers who are holders of farms focused on field crops. The share of leased land in these farms is over 35%. The smallest share of the acquired land lease touches holdings in the type of “horticulture” and “permanent crops”. It can be assumed that increasing the scale of production through an increase in farm size especially by the lease has become increasingly necessary for its effective management.
Keywords
Year
Issue
Pages
66-75
Physical description
Contributors
  • Mgr Michał Figura, Katedra Agronomii, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa, Poland., michalf6@o2.pl
References
  • 1. Figura M. (2015): Wpływ nastawienia produkcyjnego gospodarstwa rolnego na odłogowanie gruntów. Zagadnienia Doradztwa Rolniczego, nr 4, str. 60-67.
  • 2. Floriańczyk Z., Mańko S., Osuch D., Płonka R. (2013): Wyniki standardowe 2012 uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN. Część I. Wyniki standardowe, IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  • 3. Goraj L., Cholewa I., Osuch D., Płonka R. (2010): Analiza skutków zmian we Wspólnotowej Typologii Gospodarstw Rolnych, IERiGŻ-PIB, Warszawa, 12.
  • 4. Majchrzak A. (2013): Rola dzierżawy gruntów rolnych w kształtowaniu struktury agrarnej Polski na tle państw członkowskich Unii Europejskiej. Problemy drobnych gospodarstw rolnych. Nr 2, str. 63-82.
  • 5. Skarżyńska A., Goraj L., Ziętek I. (2005): Metotologia SGM „2002” dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 12-13.
  • 6. Ścibka T. (2003): Przemiany agrarne. GUS, Olsztyn, str. 32.
  • 7. Tańska-Hus B. (2010): Dzierżawa jako instrument mobilności ziemi w Polsce i UE. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 322 (1), str. 25-40.
  • 8. Zieliński M., Sobierajewska J., Mirkowska Z., Osuch D. (2011): Wyznaczenie wartości dodanej brutto dla gospodarstw korzystających z pomocy PROW 2007-2013. Ekspertyza wykonana przez IERiGŻ – PIB w Warszawie na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, str. 26.
  • 9. Ziętara W. (2006): Dzierżawa jako czynnik przemian w strukturze gospodarstw. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Nr 58, str. 75-88.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62ea8242-8d74-4645-b217-23dc5c20b0fe
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.