PL EN


2019 | 1 | 223-225
Article title

Jan Okoń, "Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów", Kraków 2018

Authors
Title variants
EN
Jan Okoń, "Upbringing to Society in Jesuit School Theaters in the Polish-Lithuanian Commonwealth", Cracow 2018)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Nie ulega wątpliwości, że teatr był jedną z najbardziej spektakularnych form działalności jezuitów. O tej ich szczególnej działalności traktuje nowa książka prof. Jana Okonia Wychowanie do społeczeństwa w teatrach szkolnych jezuitów w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Autor na prawie 470 stronach tekstu, w sześciu częściach, 24 rozdziałach i różnego rodzaju aneksach źródłowych prezentuje różne aspekty i działalność tak złożonej instytucji, jaką był teatr szkolny.
EN
There is no doubt that the theatre was one of the most spectacular forms of Jesuit activity. A new book by Prof. Jan Okoń Upbringing to society. In Jesuit school theaters in the Polish-Lithuanian Commonwealth deals with this particular activity of them. The author presents various aspects and activities of such a complex institution as the school theatre on almost 470 pages of the text, in 6 parts, 24 chapters and various addenda that contain sources.
Year
Issue
1
Pages
223-225
Physical description
Contributors
author
  • Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62eb9fd7-6eaa-415b-bc08-c396055e59b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.