PL EN


2009 | 2(68) | 40-45
Article title

Project Finance w finansowaniu inwestycji w nieruchomości – uczestnicy spółki projektowej

Content
Title variants
EN
Project Finance in Real Estate Financing - the Participants of the Project Company
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Project Finance pomaga sfinansować nowe inwestycje, bazując wyłącznie na przepływach pieniężnych wygenerowanych przez projekt, bez dodatkowych gwarancji ze strony promotorów. To przynosi korzyści Sponsorom tworzącym spółkę, Inwestorom-Kredytodawcom i innym podmiotom zaangażowanym w projekt. Celem artykułu jest przedstawienie uczestników Project Finance i ich roli w projekcie.
EN
The Project Finance enables to finance new investments, basing exclusively on cash flows generated by project without additional guarantees from Sponsors. It brings advantages for Sponsors, Investors/Creditors and another participants engaged in the project. Introduction of Project Finance participants and their role in the project is the aim of the article
Year
Issue
Pages
40-45
Physical description
Dates
published
2009
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Katedra Inwestycji
References
 • Ahmed P. A., Project finance in developing countries: IFC’S lesson of experience, International Finance Corporation, Washington 1999.
 • Brzozowska K., Kapitał prywatny w finansowaniu projektów infrastruktury gospodarczej na zasadach Project finance, Szczecin 2003.
 • Buljevich E. C., Park Y. S., Project Financing Project Financing and the International Financial Markets, Kulwer Academic Publisher, London 1999.
 • Czerkas K., Project Finance w Polskiej praktyce. Zastosowanie w działalności deweloperskiej, Twigger, Warszawa 2002.
 • Feo Edwin F., Milbank, Tweed, Hadley & McCloy, Project finance: the guide to financing international oil and gas projects, Euromoney 1996.
 • Kietliński W., Janowska J., Woźniak C., Proces inwestycyjny w budownictwie, Warszawa 2007.
 • Marcinek K., Finansowanie projektów inwestycyjnych na zasadach project Finance, Katowice 2005.
 • Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz. U. Nr 94 poz. 1037 z dnia 8 listopada 2000 r. , z poźn. zm.
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r., z późn. zm.
 • Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.07.1994, Dz.U.00.106.1126.
 • Wojewnik-Filipkowska A., Project Finance w finansowaniu inwestycji nieruchomości – zalety i wady spółki celowej, Świat Nieruchomości nr 66.
 • Wróblewska-Perucka B., Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji, Prawo gospodarcze, Dom Wydawniczy Ostoja, Kraków 1998.
 • Yescombe E. R., Project Finance. Wybrane elementy finansowania strukturalnego, Kraków 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1231-8841
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f46477-952d-43f5-8fde-9fcca8a51758
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.