PL EN


2017 | 1(22) |
Article title

Arteterapia w pracy pedagogicznej

Content
Title variants
EN
Art therapy in pedagogical work
Languages of publication
Abstracts
PL
Autorki w pierwszej części swego artykułu odnoszą się do wybranych zagadnień z zakresu teorii arteterapii i potrzeby stosowania arteterapii w praktyce pedagogicznej. Następnie przedstawiają wyniki badań ankietowych przeprowadzonych wśród uczestników konferencji połączonej z warsztatami pod nazwą „Sztuka i terapia w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwojowymi”, które odbyły się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy w dniu 20 maja 2016 roku
EN
In the first part of this article, their authors refer to selected aspects of the theory of art therapy and the need to apply art therapy in medical practice. Then they present the results of a survey conducted among the members of the conference and workshops ‘Art in the therapy of children with developmental disorders’, which was held at The Witelon State University of Applied Sciences in Legnica on 20th May 2016.
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62f5bc8c-a2df-40be-b989-48183c347053
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.