PL EN


Journal
2015 | 4 | 57-74
Article title

Ontologiczne założenia Instytucjonalnej Teorii Prawa – ujęcie krytyczne

Authors
Content
Title variants
EN
Critical approach of ontological proposals for the Institutional Theory of Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article describes the ontological proposals of Institutional theory of law, especially, exist-ence of entities, created by N. MacCormick and O. Weinberger, as well as polish representative of this theory – M. Smolak. Fundamental issue is existence material beings and ideal constructs – raw facts and institutional facts – theory created byG. E. M. Anscome and J. Searle, developed in Institutional Theory of Law. The author makes a critical analysis of this proposals – especially duality of existence. Author identified lack of consistency in distinguishing material (real) beings and ideal existences and error of the identification of what is an ontological problem and which is part of other issues.
Journal
Year
Issue
4
Pages
57-74
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Anscombe G. E. M.: On brute facto. „Analysis” 1958, vol. 18, nr 3.
 • Bremer J. W.: Wprowadzenie do Logiki. Kraków 2004.
 • Domaniewski A.: Byt i względność. Warszawa 2002.
 • Dyrda A.: Konwencja u podstaw prawa: kontrowersje pozytywizmu prawniczego. War-szawa 2013.
 • Encyklopedia filozofii przyrody KUL. Red. A. Maryniarczyk. Lublin 2000-2009.
 • Karczyński Ł.: Opodatkowanie przekształceń spółek. Warszawa 2011.
 • Łagosz M.: Brzytwa Ockhama a wykazywanie nieistnienia. Wrocław 2002.
 • Lemańska A.: Encyklopedia filozofii przyrody KUL [online], hasło: determinizm. [dostęp: 10.11.2015]. World Wide Web: http://www.kul.pl/files/57/encyklopedia/lemanska_determinizm.pdf
 • Mordka A.: Przedmiot i sposób istnienia. Zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena. Rzeszów 2002.
 • Searle J. R.: Czynności mowy. Rozważania z filozofii języka. Warszawa 1987.
 • Searle J. R.: Jak wywieść „powienien” z „jest”, Etyka XVI. Warszawa 1978.
 • Searle J. R.: Umysł, język, społeczeństwo. Filozofia i rzeczywistość. Warszawa 1999.
 • Skąpska G., Ziółkowski M.: Encyklopedia Socjologii. T. 1. Warszawa 1998.
 • Smolak M.: Ota Weinberger – prawo w działaniu. [w:] Przyszłość dziedzictwa. Portrety filozofów prawa. T. 2. Red. Jerzy Zajadło. Gdańsk 2008.
 • Smolak M.: Prawo, fakt, instytucja. Koncepcje teoretycznoprawne Prawniczego Pozyty-wizmu Instytucjonalnego. Poznań 1998.
 • Stróżewski A.: Ontologia. Kraków 2003.
 • Weinberger O., MacCormick N.: An Institutional Theory of Law. New Approaches to Le-gal Positivism. 1992.
 • Weinberger O.: Wartość, wartościowanie i doświadczanie wartości w argumentacji prawniczej. „Studia Prawnicze” 1985, z. 3-4.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-62ff2edf-03dc-4a37-9f4c-002ae1f5d3fc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.