PL EN


2014 | 2(32) |
Article title

Marnotrawstwo zasobów lokalnych na obszarach wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju – próba identyfikacji problemu

Authors
Content
Title variants
EN
Waste of local resources in rural areas in the sustainable development context – an attempt of the problem identification
Languages of publication
Abstracts
EN
The purpose of this article was to explore the real problem of wasting local resources, which is in opposition to the principles of sustainable development, understood as avoiding waste of any resources. The article highlights the key manifestations of this problem and its implication for rural development. Some actions realised in the world are also mentioned – their implementation contributes to the prevention of this phenomenon.
PL
W artykule wskazano przejawy i konsekwencje problemu marnowania zasobów lokalnych, stojącego w sprzeczności z zasadami zrównoważonego rozwoju, rozumianego jako unikanie marnotrawstwa wszelkich zasobów. W artykule wskazano główne implikacje tego problemu dla rozwoju obszarów wiejskich oraz zasygnalizowano podejmowane na świecie działania, których realizacja przyczynia się do przeciwdziałania temu zjawisku.
Contributors
author
References
  • Adamowicz M., 2005. Zrównoważony i wielofunkcyjny rozwój rolnictwa a agronomia, http://wydawnictwo.up.lublin.pl/annales/Agricultura/2005/annales_2005_agric_art_08.PDF [dostęp: 2.05.2014].
  • Ayau M., 2010. Paradoks wymiany, Fijor Publishing, Warszawa.
  • Borys T., 2013. Nowe kierunki ekonomii środowiska i zasobów naturalnych w aspekcie nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej. http://www.fe.org.pl/uploads/ngrey/eis44.pdf [do-stęp: 27.01.2014].
  • Bottin statistique de l’alimentation, 2013. Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec-Direction générale des politiques agroalimentaires, Quebec, www.mapaq.gouv.qc.ca
  • Gałązka M., Grzelak A., 2012. Tendencje konsumpcji żywności w Polsce na tle uwarunkowań globalnych, http://www.kpsw.edu.pl/menu/pobierz/RE6/a_grzelak_m_galazka.pdf [dostęp: 27.01.2014].
  • Jończy R., 2010. Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do UE. Wybrane aspekty ekonomiczne i społeczne. Wydawnictwo Instytut Śląski Sp. z o.o., Opole-Wrocław.
  • Les circuits courts alimentaires. Une démarche éco-citoyenne ? 2010. Conseil économique, social, environnemental des Pays de la Loire, Nantes.
  • Les circuits courts alimentairesde proximité. 2012. ADEME (Agence de l’Environnement et de la Maitrise de l’Energie), Paris.
  • Piskuła M.K., Strączkowski M., Żmudzki J., Osek J., Niemczuk K., Horbańczuk J.O., SkomiałJ., 2011. Charakterystyka czynników decydujących o bezpieczeństwie konsumentów i jakości prozdrowotnej żywności. Polish J. Agron. 7, 82-91.
  • Zegar J.S., 2012. Rola drobnych gospodarstw rolnych w procesie społecznie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, http://pdgr.ur.krakow.pl/zasoby/98/2012_z1_a09.pdf [dostęp: 2.05.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63041577-74bb-4139-ac59-7923d08f3373
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.