PL EN


2016 | 2(6) | 7-19
Article title

Stan rzemiosła w województwach północno-wschodnich II RP w okresie międzywojennym

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badawczym artykułu jest dokonanie analizy stanu rzemiosła w województwach północno-wschodnich II Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym. Obiektem badań jest powstanie, funkcjonowanie i rozwój rzemiosła w województwach północno- -wschodnich − białostockim, nowogródzkim i wileńskim. Istotą stosowanej metody badawczej jest analiza porównawcza wskaźników rzemiosła dla trzech województw i porównanie ich ze wskaźnikami krajowymi. Przeprowadzone badanie pozwala stwierdzić, że pomimo dużego zacofania na początku XX wieku północno-wschodnich terenów II RP w okresie międzywojennym nastąpił rozwój rzemiosła, które było ważną gałęzią gospodarki tego regionu. Liczba warsztatów rzemieślniczych na 1000 mieszkańców oraz struktura rzemiosła według grup zawodowych zbliżały się do wartości średnich dla kraju, mimo bardzo słabego kredytowania.
Year
Issue
Pages
7-19
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63082f71-9a4e-4e56-9787-00916d1c427c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.