PL EN


2015 | 2 | 235-238
Article title

SALEZJANIE A MEDIA

Authors
Content
Title variants
EN
THE SALESIANS AND THE MEDIA
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Salezjanie traktują środki komunikacji społecznej jako narzędzia służące pomocą w szeroko rozumianym wychowaniu i duszpasterstwie. Dlatego też umieszczają je w kontekście wypracowanego przez siebie i jasno sformułowanego systemu komunikacji społecznej, który nawiązuje w sposób bezpośredni do stylu komunikacji wprowadzonego przez księdza Bosko na Valdocco. Apostoł młodzieży, który był także pisarzem, publicystą, wydawcą oraz dystrybutorem, bardzo cenił tradycyjne i dostępne mu środki społecznej komunikacji – teatr, akademie, muzykę. Nie wyobrażał sobie wychowania bez wprowadzania młodych w kulturę, którą współtworzyli wychowankowie. Szeroko rozumianą komunikację społeczną wykorzystywał również w zabawach i rywalizacji sportowej. To wszystko tworzyło echosystem, czyli taki sposób komunikacji, w której nadawca jest jednocześnie odbiorcą, odbiorca – nadawcą, a dialog i wzajemne słuchanie jest podstawową formą nawiązywania kontaktu i wymiany idei.
EN
The means of social communication are the tools that help in the wider education and pastoral Salesian service for young people. Therefore it is placed in the context of the Salesian Social Communication System that continuous communication style introduced by Don Bosco in Valdocco. The Apostle of Young People, who was also a writer, publicist, publisher, and distributor, appreciated the traditional means of social communication – theatre and music. The social communication instruments were also used in games and competitive sports. This became the foundation for modern communication system that translates the range of involvement and personal attitudes of those who agree to create an environment which is a real community of sharing ideals, values, relationships at the level of daily living in a community and a neighbourhood, understood either as ‘real’ or ‘virtual’.
Year
Issue
2
Pages
235-238
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
References
  • Eco U. A lezione da don Bosco. „L’Espresso”, 15.11.1981.
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-630bdf93-cbff-478d-b9ad-fc90d6259d4a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.