PL EN


2016 | 1(17) | 53-68
Article title

OCENA SPOSOBU ODŻYWIANIA I AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ W UPRAWIANIU KULTURYSTYKI

Content
Title variants
EN
ASSESSMENT PRINCIPLES OF RATIONAL NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN PRACTICING OF BODYBUILDING
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem opracowania jest ocena sposobu odżywiania i doboru produktów żywnościowych wybranej grupy kulturystów regularnie uczęszczających na jedną z siłowni w Lublinie i tam ćwiczących. Poddano ocenie zachodzące wzajemne zależności pomiędzy sposobem odżywiania i intensywnością prowadzonych ćwiczeń kulturystycznych. Określono problemy badawcze obejmujące m.in. wpływ regularnych treningów oraz spożywania określonych ilości i rodzajów produktów spożywczych na utrzymanie odpowiedniej sylwetki ciała. W oparciu o analizę uzyskanych wyników badań wykazano, iż odżywianie kulturystów różni się znacząco od odżywiania innych grup ludności, zwłaszcza w odniesieniu do wartości energetycznej i różnorodności składników pokarmowych. Wykazano, że w treningu kulturystycznym należy bezwzględnie przestrzegać wzajemnych korelacji pomiędzy rodzajem i aktywnością prowadzonych ćwiczeń fizycznych a sposobem odżywiania.
EN
The aim of the study is to assess eating habits and choice of foods chosen group of bodybuilders regularly attending and exercising at a gym in Lublin. It was evaluated taking mutual dependencies and correlations between diet and activity conducted bodybuilding workouts. It was defined tasks and research issues including, among others effect of regular workouts and eating specific quantities and types of foods to maintain a proper body shape. According to the analysis of the obtained results it demonstrated that nutrition bodybuilders differ significantly from the nutrition of other ethnic groups, particularly in relation to the energy and diversity of nutrients. It has been shown that in the bodybuilding workout must be observed correlations between the type and activity carried out physical exercise and diet.
Year
Issue
Pages
53-68
Physical description
Contributors
 • Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie
 • Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie
References
 • Bean A., Żywienie w sporcie, tłum. E. Wojtczak, Zysk i S-ka, Poznań 2005.
 • Cordaian L., Friel J., Dieta dla aktywnych, Buk Rower, Warszawa 2010.
 • Delavier F., Gundill M., Suplementy żywnościowe dla sportowców, tłum. A. Pikor-Półtorak, Wyd. JK, Łódź 2010.
 • Gawęcki J., Żywienie człowieka. Podstawy nauki o żywieniu, t. 1, PWN, Warszawa 2010.
 • Gießing J., Trening siłowy, tłum. S. Lipnicki, Wyd. RM, Warszawa 2010.
 • Kapka K., Białko na tacy, Kulturystyka i Fitness” 2014, nr 11.
 • Lafay O., Skuteczne odżywianie w treningu i sporcie, tłum. Ł. Musiał, Wyd. Aha, Łódź 2012.
 • Nastaj M., Wpływ suplementacji monohydratem kreatyny diety, Wyd. UP, Lublin 2012.
 • Prandota M., Kulturystyka na zdrowie i urodę, Oficyna Wyd. ABA, Wrocław 2010.
 • Warecki M., Najsilniejszy pogromca tłuszczu, „Kulturystyka i Fitness” 2015, nr 7/8.
 • Włodarek D. et al., Dietoterapia, Wyd. Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
 • Zając A. et al., Żywienie i suplementacja w sporcie, Wyd. AWF, Katowice 2007.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6310812b-5916-41b7-aa75-cbf05af55542
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.