PL EN


2007 | 5 - Narody XXI wieku | 129-142
Article title

Naród i państwo w procesie globalizacji

Content
Title variants
EN
Nation and State in the Process of Globalization
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Globalization is a multithreaded and complicated process, but nowadays necessary to understand modern cultural reality. With globalization are connected such terms as: "flow space", "shrinking of time and distance", "diffusion of cultural features". Globalization is a multidimensional process of interaction between different factors: from economical to social and cultural. In many situations the traditional perceiving culture in categories like "we-they" looses its importance. All specific places and "their" culture is currently a part of global "we", figuratively created by pop culture. It is pop culture what absorbed many motives and essences of many national cultures of the world.
Keywords
EN
Contributors
References
 • Anderson B., Wspólnoty wyobrażone, przeł. S. Amsterdamski, Kraków 1997.
 • Appadurai A., Narodowość bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, przeł. Z. Pucek, Kraków 2005.
 • Barnard A., Antropologia, przeł. S. Szymański, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika, przeł. E. Klekot, Warszawa 2000.
 • Burszta W. J., Różnorodność i tożsamość. Antropologia jako kulturowa refleksyjność, Poznań 2004
 • Castells M., Galaktyka Internetu, przeł. T. Hornowski, Poznań 2003.
 • Derrida J., Jednojęzyczność innego, czyli proteza oryginalna, „Literatura na świecie" 1998, nr 11-12, 1998, s. 10-40.
 • Edensor T., Tożsamość narodowa, kultura popularna i życie codzienne, przeł. A. Sadza, Kraków 2004.
 • Erlmann V., Nightsong: Performance, Power, and Practice in South Africa, Chicago 1996.
 • Fabian J., Moment of Freedom: Anthropology and Popular Culture, Charlottesville 1998.
 • Friedman T., Lexus I drzewko oliwne. Zrozumieć globalizację, przeł. T. Hornowski, Poznań 2001. Giddens A., Socjologia, Warszawa 2004.
 • Kempny M., Jak wiąże się ze sobą to, co globalne, narodowe i lokalne w świecie wprawionym w ruch?, w: Lokalny, narodowy, ponadlokalny. Wymiary świata kreowanego przez media, pod red. A. Szpocińskiego, Warszawa 2002.
 • Kłoskowska A., Kultury narodowe u korzeni, Warszawa 2005.
 • Mathews G., Supermarket kultury. Kultura globalna a tożsamość jednostki, przeł. E. Klekot, Warszawa 2005.
 • Nielegalne meczety na lotnisku, „Gazeta Wyborcza" z 26 kwietnia 2006, s. 10.
 • Parfit M., Powwow. W rytmie indiańskich bębnów, „National Geographic", Wydanie specjalne 2000, s. 2-27.
 • Posern-Zieliński A., Między indygenizmem a indianizmem, Poznań 2005.
 • Turcja. Lato 2006. Katalog turystyczny GTL.
 • Urry J., Spojrzenie turystyczne, przeł. M. Żakowski, „Kultura Popularna" 2005, nr 1, s. 57-68.
 • Zwingle E., Kraina wielu bogów, „National Geographic" 2003, nr 9, s. 100-121.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63131825-2d5e-403d-9d47-ee2f8f94839d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.