PL EN


2019 | 58 | 188-197
Article title

Public e-procurement tools in European Union

Authors
Content
Title variants
EN
Rozwiązania elektroniczne stosowane w zamówieniach publicznych w Unii Europejskiej
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main objective of this paper is to describe public procurement electronic solutions promoted by the European Union and to analyse the usage of these tools in different member countries. The economic importance of the purchase of works, goods and services made by public authorities is outstanding mainly because of their very high value. The EU directives tend to ensure the transparency, efficiency and effectiveness of the procurement market and show electronic tools as a very useful and innovative solution. They can be implemented in pre-award and post-award phases of the procurement process with the main benefit of making participation simpler for businesses (especially for SMEs) and management simpler for the public authorities. This paper lists key EU policy documents concerning the topic of e-procurement. It discusses tools that can be implemented throughout individual phases of the procurement process as well as the additional elements that are used to expand the possibilities of the e-procurement system. The application of electronic procurement that varies across the member countries is also described. The functionalities are provided by a central national e-procurement systems and also by e-procurement systems of specific procuring entities. In Poland some e-services are available, but provided on separate platforms. New platform, that link together most of the services, should be ready in 2020.
PL
Celem publikacji jest analiza promowanych przez Unię Europejską elektronicznych rozwiązań, które mogą być stosowane w zamówieniach publicznych oraz zbadanie poziomu ich wykorzystania w poszczególnych krajach członkowskich. Zakupy robót budowlanych, dostaw i usług dokonywane w ramach zamówień publicznych mają ogromne znaczenie ekonomiczne wynikające przede wszystkim z ich wysokiej wartości. Jednym z celów dyrektyw unijnych jest zapewnienie realizacji zamówień publicznych w sposób skuteczny i przejrzysty. Rozwiązania elektroniczne mogą być wykorzystywane zarówno przed przyznaniem kontraktu, jak i w późniejszych etapach. Najważniejszymi korzyściami z ich stosowania jest uproszczenie zasad uczestniczenia w postępowaniach (co ważne jest szczególnie dla firm z sektora MŚP) oraz łatwiejsze zarządzania postępowaniami przez instytucje zamawiające. W publikacji zaprezentowano główne dokumenty UE dotyczące elektronizacji zamówień publicznych. Omówiono także rozwiązania elektroniczne, jakie można wykorzystać na poszczególnych etapach procesu realizacji zamówienia, a także narzędzia, które uzupełniają możliwości systemu. Kolejnym krokiem była analiza wykorzystania poszczególnych rozwiązań w krajach członkowskich (zarówno na poziomie centralnym, jak i jednostek zajmujących się zamówieniami publicznymi). W Polsce niektóre z tych rozwiązań są dostępne, ale obsługują je oddzielne systemy – zintegrowana platforma ma być oddana do użytku w 2020 roku.
Year
Volume
58
Pages
188-197
Physical description
Contributors
author
 • Department of Operations Research, Finances and Computer Applications Faculty of Computer and Management Wroclaw University of Science and Technology, ewa.pralat@pwr.edu.pl
References
 • Bausà, O. (2017). 2017 roadmap of e-invoicing in a nutshell. Downloaded from: http://www.thepaypers.com/expert-opinion/2017-roadmap-of-e-invoicing-in-a-nutshell/767278 (2018.05.02).
 • Buyse, A., Dewyngaert, N., Loozen, N., Lopez Potes, M., Simons, G., Ziemyte, A. (2015). e-Procurement Uptake. Final Report. PwC EU Services.
 • DG GROW G4 (2016). Public Procurement Indicators 2015. European Commission.
 • European Commission (2016). e-procurement. Downloaded from: https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/e-procurement_en (2018.04.27).
 • Kardas, B. (2017). Zaprezentowano założenia projektu „e-Zamówienia – elektroniczne zamówienia publiczne”. Downloaded from: http://www.zamowienia-publiczne.lex.pl/ zaprezentowano-zalozenia-projektu-e-zamowienia-elektroniczne-zamowienia-publiczne (11.05.2018).
 • OECD (2015). Size of public procurement. In: Government at a Glance 2015 (p. 135–145). Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/gov_glance-2015-en.
 • OECD (2017). Size of public procurement. In: Government at a Glance 2017 (p. 171–183). Paris: OECD Publishing. DOI: 10.1787/gov_glance-2017-en.
 • Urząd Zamówień Publicznych (2017). Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2016 r. Warszawa.
 • Wikariak, S. (2015). Przetarg na e-Zamówienia bez unijnego dofinansowania. Zabrakło projektu. Gazeta Prawna, 211.
 • World Bank Group (2016). Benchmarking Public Procurement 2017. Assessing Public Procurement Regulatory Systems in 180 Economies. Washington.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-632193aa-d0ee-425f-a591-67a19ab19a94
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.