PL EN


2014 | 5(7) | 93-110
Article title

Zarys dziejów Filmoteki Narodowej

Content
Title variants
EN
An Outline History of Filmoteka Narodowa (the National Film Archive)
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł przedstawia zarys historii najstarszej w Polsce instytucji gromadzącej filmy. Filmoteka Narodowa rozpoczęła swoją działalność w latach 50. ubiegłego wieku i od tamtej pory jest instytucją w Polsce posiadającą największy zasób filmów, w szczególności fabularnych. Dzieje tej instytucji po części pokazują również historię kinematografii polskiej. Zasób filmów jest dorobkiem naszej kultury narodowej. W artykule przedstawione są dzieje tejże instytucji, która z państwowej firmy stała się jedną z bardziej komercyjnych i dochodowych gałęzi przemysłu. Zakres działalności Filmoteki Narodowej w Warszawie, od momentu jej utworzenia, nie uległ zasadniczej zmianie. Nadal jest to instytucja o charakterze centralnym, gromadząca i udostępniająca przede wszystkim filmy, ale także dokumentację filmową, druki efemeryczne związane z kinematografią oraz dokumentację fotograficzną dotyczącą historii kina polskiego.
EN
The article shows an outline history of the oldest Polish institution collecting films. Filmoteka Narodowa started its activity in the 1950. and since then it is the only institution in Poland having such a wide holdings of films, especially feature films. The history of this institution shows, in some part, also the history of Polish cinematography. The collection of films is our national cultural heritage. The article describes the history of the institution, changes of its character; these are a reflection of changes in Polish cinematography that turned from a national company into one of the most commercial and lucrative branches of industry. A scope of operations of Filmoteka Narodowa in Warsaw, did not change diametrically since its funding. It is still a central institution, collecting and providing access to films, especially, but also film documentation, ephemerides connected with cinematography and photographs concerning history of Polish cinema.
Year
Issue
Pages
93-110
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
References
 • Beylin Stefania, Filmoteka Polska – Muzeum Sztuki Filmowej, „Stolica” 1980, nr 22.
 • Białous Urszula, Kiedy Chaplin płacze, „Polityka” 1980, nr 21.
 • Bukowiecki Andrzej, 55 lat Archiwum Filmowego, Jubileusz Filmoteki Narodowej, „Magazyn Filmowy” 2010, nr 13.
 • Cegiełkówna Iwona, Takie kino – rozmowa z Grażyną Grabowską, kierownikiem programowym Iluzjonu, „Reżyser” 2000, nr 3.
 • Drozdowski Bogumił, Miodek Mariusz, Ratować ocalałe, rozmowa z Waldemarem Piątkiem, „Film” 1988, nr 21.
 • Kobus Justyna, Zagłada Filmoteki, „Sztandar Młodych” 1995, nr 70.
 • Ledochowski Aleksander, Biedni bogacze, „Film” 1985, nr 16.
 • Michałek Bolesław, Duch filmoteczny, „Kino” 1980, nr 6.
 • Modrzejewska Ewa, Taśmy prawdy, „Film” 2005, nr 3.
 • Niedźwiedzka Magdalena, Historia gromadzenia filmów w Polsce, „Archiwista Polski” 2014, nr 3.
 • Niezabitowska Małgorzata, Święty negatyw, „Kultura” 1975, nr 32.
 • Notatka, „Kino” 1985, nr 1.
 • Nowicki Romuald, Międzynarodowy Kongres archiwów Filmowych w Warszawie, „Archeion” 1956, t. 26.
 • O Filmotece Narodowej, http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=669 [dostęp: 28 XI 20104 r.]
 • Piątek Waldemar, 30 lat Filmoteki Polskiej, „Filmowy Serwis Prasowy” 1985, nr 11–12.
 • Pożar w archiwum, „Film” 1967, nr 42.
 • Prasek Cezary, Nie tylko w Iluzjonie, rozmowa z Waldemarem Piątkiem, „Przyjaźń” 1987, nr 18.
 • Robótka Halina, Metodyka archiwalna. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej, technicznej, audiowizualnej (fotografie, filmy, nagrania), Toruń 1988.
 • Słodowski Jan, Skąd ten problem?, „Film” 1995, nr 9.
 • Tronowicz Henryk, Posłannictwo i budżet, „Kino” 1985 nr 2.
 • W nastroju minorowym, 35 lat Filmoteki Narodowej, „Film” 1990, nr 17.
 • Wijata Tadeusz, Archiwum Filmowe 3 Łąkowa Oddział Łódzki, http://www.fn.org.pl/page/index.php?str=313 [dostęp: 28 XI 2014 r.]
 • Zwaniecki Andrzej, Notatka z okazji jubileuszu, „Tygodnik Kulturalny” 1980, nr 26.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63291b6d-ccf6-4f03-925e-b8dbe7bf03b1
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.