PL EN


2017 | 20 | 4(77) | 171-178
Article title

Tworzenie europejsko-japońskiej strefy wolnego handlu

Title variants
EN
Creating a European–Japanese free trade area
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W lipcu 2017 roku Unia Europejska (UE) i Japonia podpisały polityczne porozumienie w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym. Obie strony potwierdziły tym samym chęć utworzenia wspólnej strefy wolnego handlu. Według optymistycznych założeń wejdzie ona w życie najwcześniej w 2019 roku. W artykule przedstawiono potencjał gospodarczy budowanej strefy wolnego handlu UE–Japonia, planowany proces redukcji ceł we wzajemnym handlu UE–Japonia oraz korzyści z utworzenia wspomnianej strefy dla krajów unijnych.
EN
In July 2017 the European Union (EU) and Japan signed a political agreement on economic partnership. Thus both sides reaffirmed their desire to create a common free trade area. According to optimistic assumptions, it will enter into force not earlier than in 2019. The article presents the economic potential of the forthcoming EU–Japan free trade area, the planned customs duty reduction process and the benefits of creating the area for the EU countries.
Year
Volume
20
Issue
Pages
171-178
Physical description
Dates
published
2018-03
Contributors
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, egostomski@wp.pl
 • Uniwersytet Gdański, Wydział Ekonomiczny, Instytut Handlu Zagranicznego, ul. Armii Krajowej 119/121, 81-824 Sopot, Poland, t.michalowski@ug.edu.pl
References
 • Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na koniec 2014 roku, Ministerstwo Rozwoju, http://danepubliczne.gov.pl [20.10.2017].
 • European Union, Trade in goods with Japan, European Commission, Directorate-General for Trade, http://trade.ec.europa.eu [10.10.2017].
 • Główne elementy umowy o partnerstwie gospodarczym między UE a Japonią, Komisja Europejska, http://europa.eu [20.10. 2017].
 • IMF Data, http://data.imf.org [20.10.2017].
 • Informator ekonomiczny MSZ. Japonia, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, http://www.informatorekonomiczny.msz.gov.pl [20.10.2017].
 • Stefanowski J., Umowa o wolnym handlu między Japonia i EU bliska realizacji, http://pulsazji.pl [05.07.2017].
 • The EU-Japan agreement explained, European Commission, http://ec.europa.eu [20.10.2017].
 • UE i Japonia osiągnęły porozumienie co do zasady w sprawie umowy o partnerstwie gospodarczym, Komisja Europejska – Komunikat prasowy, http://europa.eu [20.10. 2017].
 • UNCTADStat, http://unctadstat.unctad.org [11.10.2017].
 • World Development Indicators, http://databank.worldbank.org [11.10.2017].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1506-7513
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-632dc4c3-3cee-4771-b21e-ecb354b2b517
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.