PL EN


2013 (R. XII) | 1(47) | 85 - 104
Article title

Sytuacja dziecka w Rwandzie – zarys problematyki

Title variants
EN
The situation of a child in Rwanda – outline of issue
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł jest efektem przeprowadzonych przez autora terenowych badań w środkowej Afryce. Przedstawia sytuację dziecka osieroconego na przykładzie Rwandy i Konga. Po ludobójstwie w Rwandzie w 1994 r. pozostało kilkaset tysięcy sierot. Sytuacja rzeczywistego zagrożenia dzieci dotkniętych zjawiskiem sieroctwa uruchomiła szeroką działalność interwencyjną i kompensacyjną różnych środowisk. Jedną z form pomocy potrzebującym dzieciom i ich rodzinom jest projekt „adopcji serca”, koordynowany przez misjonarzy ze zgromadzenia Pallotynów. W ramach adopcji serca działaniami pomocowymi objęto trzy zasadnicze sfery rozwojowe dziecka: opieka medyczna, opieka socjalna i edukacja. Tym, co łączy wszystkie programy pomocowe na rzecz dzieci osieroconych w Rwandzie jest problematyka ochrony praw dziecka.
EN
The article is the result of the author’s field research conducted in central Africa. It shows the orphaned child’s situation, using the examples of Rwanda and Congo. After the genocide in 1994 in Rwanda hundreds of thousands of orphans were left. The situation of real threat of orphaned children brought about the intervention and compensation activities launched by a wide variety of organizations. One of the forms of assistance for the children and their families in need is the project called "heart adoption", coordinated by the missionaries of the Pallottines Congregation. The “heart adoption” aims to help in the three main areas of child’s development: health care, social care and education. What unites all the aid programs for orphaned children in Rwanda is the topic of children's rights.
Issue
Pages
85 - 104
Physical description
Dates
published
2013-04
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
References
 • Babicki J.Cz. (1935), Na nieużytecznym odcinku życia społecznego, „Praca i Opieka społeczna”, nr 1.
 • Babicki Z. (2011), Miejsce Kościoła w działalności opiekuńczo-wychowawczej, [w:] Rodzinne formy opieki zastępczej. Teoria i praktyka, A. Roguska, M. Danielak-Chomać, B. Kulig (red.), Warszawa–Siedlce.
 • Babicki Z. (2011–2012), Badania własne, archiwum prywatne.
 • Babicki Z. (2012), Pedagogia pallotynów – Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, [w:] Pedagogie katolickich zgromadzeń zakonnych. Historia i współczesność, J. Kostkiewicz (red.), t. 1, Kraków.
 • Filipek S. (1996), Charakterystyka współczesnej sytuacji w Rwandzie, Archiwum Pallotyńskiego Sekretariatu Misyjnego, Ząbki.
 • Górski J. (2005), Odpowiedzi na 101 pytań o misje, Kraków.
 • Ilibagiza I. (2010), Ocalona aby przebaczyć, Warszawa.
 • Jan Paweł II (1993), Odpowiedzialność narodów Afryki za budowę własnej przyszłości, „L’Osservatore Romano”, nr 4.
 • Jan Paweł II (1996), Vita consecrata, Rzym.
 • Kapuściński R. (2010), Heban, Warszawa.
 • Kazaniecki H. (1980), Obecne inwestycje i plany budowlane, mps, AMZ [proszę rozwinąć skrót], Warszawa.
 • Kelm A. (1983), Formy opieki nad dzieckiem w Polsce Ludowej, Warszawa.
 • Mbifi J.S. (1980), Afrykańskie religie i filozofia, Warszawa.
 • Nominacje w Rwandzie (1978), „Wiadomości Prowincjalne”, nr 6–7.
 • Pałyga J. (1998), Rwanda, czas apokalipsy, czas nadziei, Ząbki.
 • Piszel A. (red.) (2009), Rozwój edukacji globalnej w Polsce – perspektywy współpracy międzysektorowej, Warszawa.
 • Radlińska H. (1961), Pedagogika społeczna, Warszawa.
 • Smolińska-Theiss B. (2008), Pedagogika opiekuńcza czy praca socjalna, [w:] Pedagogika opiekuńcza. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, E. Jundziłł, R. Pawłowska (red.), Gdańsk.
 • Sztompka P. (2002), Socjologia, Kraków.
 • Theiss W. (1996), Zniewolone dzieciństwo, Warszawa.
 • Wrzesińska A. (1994), Afrykańska młodzież i jej dzisiejszy świat, Warszawa.
 • Wrzesińska A. (1996), Dziecko w Czarnej Afryce, „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze”, nr 3.
 • Zięba W. (2001), Pięć lat adopcji serca, „My a Trzeci Świat”, nr 1(47), http://www.maitri.pl/
 • gazetka/my_47/html/listy.htm (14.03.2013)
 • http://www.maitri.pl (8.03.2013).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-63338e52-c787-4bea-8b09-262695ed16a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.