PL EN


2013 | 3 | 308-311
Article title

Klasyczne objawy POChP a wynik przesiewowej spirometrii u pacjentów POZ w Bydgoszczy

Content
Contributors
References
  • Kozielski J, Chazan R, Górecka D. Zalecenia Polskiego Towarzystwa Ftyzjopneumonologicznego rozpoznawania i leczenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Pneum Aler Pol 2004; 72: 1–27.
  • National Collaborating Centre for Chronic Conditions: Chronic obstructive pulmonary disease National clinical guideline on management of chronic obstructive pulmonary disease in adults in primary and secondary care. Thorax 2004; 5, 9(Suppl.I):1–232.
  • Takahashi T, Ichinose M, Inoue H. Underdiagnosis and undertreatment of COPD in primary care settings. Resp 2003; 8:504–508.
  • Ichinose M. Advances in pharmacotherapy for COPD. Int Med 2007; 46: 81–84.
  • Marcinkowska M, Wawrzyniak A, Bryl N, i wsp. Profilaktyka choroby niedokrwiennej serca i POChP w praktyce lekarza rodzinnego – czy programy edukacyjne mogą poprawić sytuację? Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(3): 395–397.
  • Kurpas D, Hans-Wytrychowska A, Mroczek B. Choroby przewlekłe w podstawowej opiece zdrowotnej. Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 325–327.
  • Bujnowska-Fedak MM, Sapilak BJ, Steciwko A. Epidemiologia schorzeń i struktura zachorowań w praktyce lekarza rodzinnego.Fam Med Prim Care Rev 2011; 13(2): 135–139
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-633decba-ddd9-41c6-be39-a4af705f8db4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.