PL EN


2020 | 8/1 | 97-136
Article title

Informatyka jako dziedzina wiedzy wspomagająca realizacje ludzkich przedsięwzięć

Selected contents from this journal
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem tego studium jest odpowiedź na pytanie, czy informatyka stanowi dziedzi-nę czy tylko dyscyplinę wiedzy. Przeprowadzono analizę problemów informatycz-nych, z której wynika, że informatykę w Polsce należy traktować jako dziedzinę. Podkreślono, że angielski termin computer sciencestanowi tylko jedną ze specjaliza-cji informatyki, słowo „informatyka”zaś powinno być kojarzone znacznie szerzej niż nawet information technology(IT w USA i ICT w Europie prócz Francji, gdzie stosu-je się termin l’informatique).Jak pokazano, wąskie traktowanie informatyki utrud-nia pełny jej rozwój. W praktyce oznacza to ograniczenie w podejmowaniu ambit-nych zadań oraz większe koszty jej rozwoju. Społeczne implikacje potwierdzają, że mimo wielu zdolnych informatyków Polska nie doczekała się (poza grami kompute-rowymi) własnych trwałychinnowacyjnych rozwiązań informatycznych. Stąd wynika więc potrzeba opracowania krajowej strategii informatyzacji, gdyż sama strategia cyfryzacji nie wystarcza do zapewnienia sukcesów.
Contributors
  • Western Michigan University (1980–2017)
  • Centrum Informatyczne Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-6352281f-e72b-4d21-a537-1bfc092df927
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.